Siirry sisältöön

Kaavatyöllä mahdollistetaan vihreän siirtymän sekä kiertotalouden toimintoja Kilpilahden ja Kulloon alueella

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaavahankkeen edistymisestä kerrotaan kaupunkikehityslautakunnassa 23.5.2023. Tavoitteena on täydentää ja tarkentaa kaavaluonnoksen sisältöä vielä kevään 2023 aikana siten, että kaavaluonnos tulisi nähtäville kesäkuussa. Asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille järjestetään informaatiotilaisuus 7.6. klo 18.00–20.00 Kulloon sivistyskeskuksessa. Tilaisuudesta kerrotaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

Asemakaavatyö käynnistyi keväällä 2022 Neste Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n hakemuksesta. Suunnittelualue on työn kuluessa tarkentunut ja on nyt noin 1235 ha. Pääosa suunnittelualueesta on Neste Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n omistuksessa. Muita omistajia alueella ovat mm. Fortum Oyj, Porvoon kaupunki sekä yksityiset maanomistajat.

Asemakaavassa Kilpilahden varsinainen jalostamo- ja petrokemianlaitosten sekä teknologiakylän alue osoitetaan nykyisen toiminnan mukaisesti teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolla on/jolle saa sijoittaa merkittävän, vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Uutta maankäyttöä osoitetaan jalostamoalueen pohjoispuolelle nykyisen Kulloonlahdentien lähiympäristöön. Alueelle osoitetaan uutena teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jonka alueella sallitaan erilaisia teollisuus- varastointi- ja tukitoimintoja, jotka palvelevat Kilpilahden suuronnettomuusvaaraa aiheuttavaa teollisuusaluetta.

Asemakaavassa päivitetään myös satama-alueen, yleisen tieverkoston ja muiden liikenteelle varattujen alueiden varauksia. Korttelialueiden pohjoispuolelle ja Illvarden saarelle osoitetaan uutena varauksena suojaviheralueita.