Siirry sisältöön

Kaavoitus etenee Kevätlaakson alueella – Kevätlaaksonniityn asemakaava tulossa nähtäville

Kevätlaaksonniityn asemakaavaehdotus on valmistunut. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kaavaa kokouksessaan 11. lokakuuta. Asemakaavaehdotus tulisi nähtäville loka-marraskuussa.

Kevätlaaksonniitty

Kevätlaaksonniitystä on laadittu asemakaavaehdotus, jonka nähtäville asettamisesta kaupunkikehityslautakunta päättää seuraavassa kokouksessaan. Kevätlaaksonniityn alue sijaitsee Kevätkummun vieressä ja Kevätlaakson jo toteutetun alueen pohjoispuolella. Alue on kooltaan noin 7 hehtaaria.

Alueen kaavaluonnos oli nähtävillä vuonna 2013, jolloin kaavoitusta koskeviin tilaisuuksiin osallistuminen oli vilkasta. Luonnokseen esitti näkemyksiään tuolloin lähes 160 henkilöä. Esitettyjä näkemyksiä on asemakaavaluonnoksessa huomioitu monin tavoin.

– Asukkaiden tärkein toivomus oli ulkoilureitin ja puistokaistan säilyttäminen Kevätkummun ja Kevätlaakson välissä. Kaavaehdotus on tehty toivomuksen mukaisesti ja siinä on säilytetty reitti ja metsäinen puistokaista noin 20-25 metriä leveänä. Lukuisissa mielipiteissä toivottiin myös, että kerrostalot sijoitettaisiin laakson reunalle, eikä nykyisten omakotitalojen viereen, kertoo kaavoittaja Anne Rihtniemi-Rauh.

Kaavaehdotuksessa on asukkaiden toivomuksen mukaisesti sijoitettu erillispientalokorttelit olemassa olevien pientalojen viereen. Neljä nelikerroksista kerrostaloa on sijoitettu kauemmas laakson taitteeseen. Kerrostalojen ympärille on suunniteltu monilajisten puiden istutuksia, joten rakennukset tulevat näkymään laaksoon puiden latvusten verhoamina.

– Laakson viheraluetta tulee rajaamaan myös kaksikerroksisia rivitaloja. Laaksoon sijoittuva puistovyöhyke jatkuu yhtenäisenä Kevätlaakson muille kaava-alueille. Viljelypalstojen alue on osoitettu lähelle nykyistä palstapuutarhaa, kuvailee Rihtniemi-Rauh kaavaehdotusta.

Energiatehokasta asumista jopa 200 asunnon verran

Kevätlaaksonniityn alueella on tulossa noin 15 400 k-m² rakennusoikeutta asuinrakentamiseen.
Alueelle on suunniteltu noin 40 omakotitonttia, joista 15 on kooltaan pieniä minitalojen rakentamiseen sopivia. Lisäksi alueelle on suunniteltu yksi iso yhtiömuotoiseen rakentamiseen sopiva asuinpientalojen tontti, jolle saa rakentaa rivi-, pari- ja erillispientaloja sekä kaksi kerrostalotonttia, joille voi rakentaa yhteensä neljä kerrostaloa. Laskennallisesti alueelle voisi tulla noin 180–250 asuntoa.

Kevätlaaksonniitty on jatkoa Skaftkärrin energiatehokkaan kaupunginosan rakentamiselle. Energiatehokkuutta ohjataan kaavamääräyksillä ja rakennustapaohjeilla.
Liikenne Kevätlaaksonniityn alueelle tulee kulkemaan Itätuulentien kautta Skaftkärrintielle. Uusi liittymä Itätuulentielle on suunniteltu sijoitettavan noin 100 metriä Sammontien päätteestä pohjoiseen.

Asemakaavaehdotus tulee esityksen mukaan nähtäville loka-marraskuussa. Jos asemakaavan hyväksyminen etenee suunnitellusti ensi vuoden alussa, alueen kunnallistekniikan rakentaminen voitaisiin aloittaa vuosien 2023–2024 aikana.