Siirry sisältöön

Kaksi asemaa – yksi kaupunki -rakennemalli nousi porvoolaisten suosikiksi

Porvoon kaupunki esitteli uuden keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan rakennemalleja syksyllä 2022 eri alustoilla ja tilaisuuksissa. Selvänä suosikkina kaikissa kyselyissä ja tilaisuuksissa esiin nousi Kaksi asemaa – yksi kaupunki -rakennemalli.

Porvoo.

Verkkokyselyyn vastanneista valtaosa näki Kaksi asemaa – yksi kaupunki -rakennemallin olevan paras vaihtoehto joko yksin tai sitten yhdistettynä toisiin rakennemalleihin. Muut rakennemallit olivat selvästi vähemmän suosittuja.
”Malli ”Kaksi asemaa – yksi kaupunki” on tasapainoisin ja tasapuolisin eri puolilla Porvoota asuvien ja työskentelevien kannalta.”
”Pitää ajatella pitkällä aikavälillä. Kaksi asemaa palvelee kuntalaisia paremmin kuin yksi. Tämä myös tukee Porvoon houkuttelevuutta asuinkaupunkina.”
Myös nuorisolle suunnatussa kyselyssä Kaksi asemaa – yksi kaupunki oli suosituin vaihtoehto, vaikka ei niin suurella erolla kuin aikuisten kyselyssä. Lausunnonantajienkin keskuudessa Kaksi asemaa – yksi kaupunki oli selvästi suosituin vaihtoehto kaavan jatkotyön pohjaksi.
Lisäksi Taidetehtaalla sekä torin tilaisuuksissa asukkailta saatu palaute tuki verkkokyselyiden näkemyksiä.
Muista rakennemalleista vaihtelevaa kannatusta ja palautetta saivat mallit Kuninkaanportin kukoistus ja Uudet naapurit. Sen sijaan Reippaasti laajentuen -malli nähtiin sekä mielipiteissä että lausunnoissa toistuvasti muita heikompana vaihtoehtona.

Palautetta rakennemalleista kertyi todella runsaasti

Porvoon uuden keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan rakennemallivaiheen vuorovaikutus- ja osallisuustyö keräsi syksyn 2022 aikana runsaasti palautetta aktiivisilta kaupunkilaisilta sekä muilta osallisilta.
– Olemme kaupunkisuunnittelussa erittäin tyytyväisiä runsaaseen ja monipuoliseen palautteeseen, jota kaavatyöstä on tässä vaiheessa saatu. Palaute antaa kaupunkisuunnittelulle tärkeitä eväitä jatkosuunnittelutyöhön ja olemme kiitollisia kaupunkilaisten innokkaasta osallistumisesta osayleiskaavaan, yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio toteaa.
Uusi keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava korvaa vuonna 2004 hyväksytyn keskeisten alueiden osayleiskaavan.

Kaupunkilaisia osallistettiin monin tavoin

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan rakennemallit sekä niistä laadittu vaikutusten arviointi oli nähtävillä kaupungin nettisivuilla ja palvelupiste Kompassissa 14.9.-31.10.2022.
Yhteensä 318 henkilöä vastasi verkkokyselyyn ja kaikkiaan mielipiteen jätti 388 henkilöä. Laajan verkkokyselyn lisäksi kaupunki tarjosi nuorille mahdollisuuden vastata lyhyempään verkkokyselyyn. Tähän kyselyyn vastasi yhteensä 66 henkilöä. Lisäksi kaupunki sai virallisia lausuntoja rakennemalleista yhteensä 23 taholta.
Kyselyiden lisäksi porvoolaisia osallistettiin esittelemällä osayleiskaavan rakennemalleja kaikille avoimissa tilaisuuksissa Taidetehtaalla ja Porvoon torilla syyskuussa 2022. Lisäksi kaupunkisuunnittelun asiantuntijat kävivät esittelemässä rakennemalleja myös nuorisovaltuustolle sekä vanhus- että vammaisneuvostoille sekä Porvoon yrittäjille syys-lokakuussa 2022.

Suunnittelutyö jatkuu kohti kaavaluonnosta

Saadun palautteen pohjalta rakennemallien arviointia ja vertailua jatketaan toukokuussa 2023 valtuuston työpajassa, ja päätöksentekoon valmistellaan ehdotus valittavasta mallista tai mallien yhdistelmästä ja muista kehittämislinjauksista, jonka pohjalta jatketaan osayleiskaavatyötä ja laaditaan kaavaluonnos. Myös tässä kaavatyön vaiheessa porvoolaisilla on mahdollisuus osallistua suunnittelutyöhön: kaavaluonnos tulee kaikkien porvoolaisten kommentoitavaksi talvella 2023–2024.