Siirry sisältöön

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 23.5.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi varhaiskasvatussuunnitelman 1.8.2024 alkaen.

Lautakunta haluaa tammikuussa 2025 selvityksen siitä, miten kieli- ja kulttuuritietoinen opetus on onnistunut.

Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa on päivitetty vastaamaan paremmin tämänhetkisiä käsitteitä sekä varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.
Kokonaan uutena sisältönä varhaiskasvatussuunnitelmaan on lisätty luku ruokailusta ja ruokakasvatuksesta, jonka sisältöä oli aiemmin ruokailun ja ravitsemuksen linjauksissa.

Varhaiskasvatuspalvelujen laatusuunnitelma 1.8.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi varhaiskasvatuksen laatusuunnitelman 1.8.2024 alkaen.

Varhaiskasvatuspalvelujen laatusuunnitelma kuvaa varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja –ohjauksen sekä arviointitoiminnan kokonaisuutta Porvoossa. Laatusuunnitelman tavoitteena on vahvistaa ymmärrystä laatuun vaikuttavista tekijöistä ja laadunhallinnan kokonaisuudesta.

Allergiaryhmän muuttaminen ns. tavalliseksi päiväkotiryhmäksi Eestinmäen päiväkodissa 1.8.2024 alkaen

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Eestinmäen päiväkodin allergiaryhmä muutetaan ns. tavalliseksi päiväkotiryhmäksi 1.8.2024 alkaen.

Esi- ja perusopetuksen oppimateriaalit 2024–2026 (2028) puitejärjestely – Hansel Oy

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Porvoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala sitoutuu Hansel Oy:n järjestämään Esi- ja perusopetuksen oppimateriaalit 2024–2026 (2028) yhteishankinnan kilpailutukseen ja sen perusteella solmittavaan sopimukseen sopimuskaudelle 16.11.2024 – 15.11.2026 sekä mahdolliselle optiokaudelle 16.11.2026 – 15.11.2028.

Toisen asteen oppimateriaalit 2025–2027 (2029) puitejärjestely – Hansel Oy

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että Porvoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala sitoutuu Hansel Oy:n järjestämään Toisen asteen oppimateriaalit 2025–2027 (2029) yhteishankinnan kilpailutukseen ja sen perusteella solmittavaan sopimukseen sopimuskaudelle 15.2.2025 – 14.2.2027 sekä mahdolliselle optiokaudelle 15.2.2027 – 14.2.2029.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.