Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande, beslut 23.5.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå stads plan för småbarnspedagogik 1.8.2024

Nämnden för växande och lärande godkände planen för småbarnspedagogik att gälla från och med 1.8.2024.

Nämnden vill i januari 2025 ha en utredning om hur språk- och kulturmedveten undervisning har lyckats.

Borgå stads plan för småbarnspedagogik har uppdaterats så att den bättre motsvarar nuvarande begrepp samt lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik.
Som helt nytt innehåll i planen för småbarnspedagogik finns ett kapitel om måltider och matfostran. Detta innehåll fanns tidigare i riktlinjerna för bespisning och kostutbud.

Kvalitetsarbete inom tjänsterna för småbarnspedagogik 1.8.2024

Nämnden för växande och lärande godkände kvalitetsplanen för småbarnspedagogiken från och med 1.8.2024.

Kvalitetsplanen för tjänsterna inom småbarnspedagogik beskriver helheten för kvalitetshantering, kvalitetsstyrning och utvärdering av småbarnspedagogiken i Borgå. Målet med kvalitetsplanen är att förstärka förståelsen för faktorer som inverkar på kvaliteten och för kvalitetshanteringen som helhet.

Ändring av allergiagruppen vid Estbacka daghem till en s.k. vanlig daghemsgrupp från 1.8.2024

Nämnden för växande och lärande godkände att allergigruppen vid Estbacka daghem ändrades till en s.k. vanlig daghemsgrupp från och med 1.8.2024.

Läromedel för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024–2026 (2028), ramavtal – Hansel Ab

Nämnden för växande och lärande beslutade att Borgå stads sektor för växande och lärande förbinder sig till Hansel Ab:s konkurrensutsättning av läromedel för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024–2026 (2028) och det avtal som ingås utifrån konkurrensutsättningen för avtalstiden 16.11.2024–15.11.2026 och en eventuell optionstid 16.11.2026–15.11.2028.

Läromedel för andra stadiet 2025–2027 (2029), ramavtal – Hansel Ab

Nämnden för växande och lärande beslutade att Borgå stads sektor för växande och lärande förbinder sig till Hansel Ab:s konkurrensutsättning av läromedel för andra stadiet 2025–2027 (2029) och det avtal som ingås utifrån konkurrensutsättningen för avtalstiden 15.2.2025–14.2.2027 och en eventuell optionstid 15.2.2027–14.2.2029.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöt nämnden i enlighet med föredragningslistan.