Hoppa till innehåll

Allergigruppen på Eestinmäen päiväkoti ändras till en vanlig grupp från och med augusti

Det föreslås att allergigruppen på Eestinmäen päiväkoti ändras till en så kallad vanlig grupp inom småbarnspedagogiken från och med början av augusti. Vården av allergiska barn har under de senaste åren utvecklats och det behövs inte längre någon separat allergigrupp. Ärendet behandlas i nämnden för växande och lärande 23.5.2024.

Porvoon kaupungin tunnus.

Allergigruppen på Eestinmäen päiväkoti bildades år 2001. För att komma in i allergigruppen har det förutsatts ett läkarutlåtande om barnets allergier. Man har förutsatt att personalen och familjerna varken röker eller använder parfymer och att det inte finns sällskapsdjur i deras hushåll.

I början av 2000-talet gällde det i synnerhet vid behandlingen av födoämnesallergier att ’’undvika allt’’. I och med ökad användning av hyposensibilisering har barnens allergidieter minskat betydligt. Beredskapen för egenvård av patienter med allergier har också stärkts.

Under de senaste åren har endast enskilda barn anmälts till allergigruppen på Eestinmäen päiväkoti. Borgå stads tjänster inom småbarnspedagogik har varit i kontakt med hälso- och sjukvården för att utreda behovet av en allergigrupp. Frågan har också diskuterats i gott samförstånd med vårdnadshavarna och personalen i allergigruppen.

– Allvarligt allergiska barn kan i dag skötas i vanliga grupper inom småbarnspedagogiken, där det vid behov ordnas handledning t. ex. i fråga om användningen av läkemedel. I allmänhet kan vårdnadshavarna ge personalen råd om behandlingen av sina barns allergier. Att placera allergiska barn i s.k. vanliga grupper inom småbarnspedagogiken är även till barnets fördel. Barnet får leva en så vanlig vardag som möjligt tillsammans med andra, konstaterar direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg.

Ärendet kommer att beslutas av nämnden för växande och lärande 23.5.2024.