Siirry sisältöön

Kaupungin avustuksiin esitetään läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta edistäviä muutoksia

Kaupungin avustuskäytäntöihin esitetään muutoksia, joilla tavoitellaan läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta avustusten myöntämiseen. Muutoksissa ehdotetaan uutta yhteisöllisyyden avustusta, joka kokoaisi alleen useita nykyisiä avustuksia. Esimerkiksi liikunnan, nuorison ja kulttuurin avustukset pysyisivät edelleen erillisenä kategorioina, mutta niidenkin kriteerejä esitetään yhtenäistettäviksi.

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin avustuskäytännön kehittämistä kokouksessaan 7. marraskuuta.
Muutosten takana ovat soteuudistuksen ja Porvoon kaupungin organisaatiouudistuksen vaikutukset, vuosina 2021–2022 kerätty palaute nykyisestä avustuskäytännöstä sekä pyrkimys parantaa avustuskäytännön tasavertaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

– Palautteesta on noussut esiin muun muassa halu yhtenäistää avustuskäytäntöä ja lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Myös avustuspäätösten perusteista kaivataan lisää tietoa. Tehty selvitystyö myös vahvistaa käsitystä siitä, että kaupungin myöntämät avustukset mahdollistavat yhdistysten ja työryhmien toiminnan ja tavoitteiden toteutumista, ja että avustustoimintaa pidetään tärkeänä, kehittämiskoordinaattori Minna Särelä toteaa.

– Tänä vuonna kokeiltiin erillistä kansalaistoiminnan avustusta. Sitä pidettiin hyvänä edistyksenä. Se siirtyisi nyt yhteisöllisyyden avustuksen alle, kuten myös työllisyyshankkeiden avustuksella tähän asti tuetun toiminnan avustaminen sekä sosiaali- ja terveystoimen avustuksesta soteuudistuksessa kaupungin järjestämisvastuulle jäävän toiminnan avustaminen, Särelä Kertoo.

Uusi yhteisöllisyyden avustus

Ehdotus on, että perustetaan uusi yhteisöllisyyden avustus, jolla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja kannustetaan vapaaehtoistoimintaan Porvoossa, sekä tuetaan asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tukevaa toimintaa eri puolella kaupunkia.

Yhteisöllisyyden avustusta voisivat hakea asukas- ja kyläyhdistykset, vanhempainyhdistykset, eläkeläisyhdistykset, perinnejärjestöt, monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa toimintaa järjestävät yhdistykset, työttömien yhteisöllisyyttä edistävät sekä muut yleishyödylliset, yhteisöllisyyttä tai kansalaistoimintaa edistävät yhdistykset, yhteisöt ja ryhmät.

Laadullisten kriteerien yhtenäistäminen

Esitys on, että avustusten myöntämisen laadulliset kriteerit yhtenäistetään kahdessa vaiheessa.
Vuoden 2023 avustushakuun mennessä yhtenäistetään seuraavien avustusten laadulliset kriteerit: liikunnan yleisavustus, nuorisopalveluiden yleisavustus ja projektiavustus, kulttuuriavustuksista kohdeavustus kulttuuritoiminnan, toteuttamiseen sekä taiteilija-apuraha, uusi yhteisöllisyyden avustus sekä KoMbin myöntämät opistolaiskuntien avustukset.

Vuoden 2024 avustushakuun mennessä päivitetään kulttuurin yleisavustuksen kriteerit.

– Kaupungin avustukset ovat tärkeä tukimuoto eri toimijoille kaupungissa. Pienelläkin avustuksella toteutetaan arvokasta toimintaa ja suuremmilla avustuksilla järjestetään usein pitkäjänteistä ja suuria ryhmiä käsittävää toimintaa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson kertoo.

– Tähänkin asti avustukset on myönnetty mahdollisimman tasavertaisesti, mutta se on vaatinut avustuspäätösten valmistelijoilta laajaa yleistietoa avustusten hakijoiden toiminnasta. Laatukriteerien yhtenäistämisellä tarkoitetaan sekä tietoa, joka annetaan ennen avustusten hakemista, että hakulomakkeen tarkentamista siten, että saadaan vertailukelpoista tietoa avustusten myöntämisen tueksi.

Vuonna 2021 Porvoon kaupunki myönsi avustuksia yhteensä noin 2,38 miljoonaa euroa.
Kaupungin yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin myönnettävät avustukset kuuluvat jatkossa kaupunkiympäristön toimialaan. Niiden avustusluokat päivitettiin syksyllä 2022.

Korjaus 28.10.2022. Päällekkäinen sitaatti poistettiin.