Siirry sisältöön

Kaupungin avustusten hakuaika alkaa

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustusten hakuaika alkaa maanantaina 1. maaliskuuta ja päättyy keskiviikkona 31.3.2021 klo 15.00.

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustusten hakuaika alkaa maanantaina 1. maaliskuuta ja päättyy keskiviikkona 31.3.2021 klo 15.00.

Porvoossa on käytössä sähköinen avustusten haku. Korona-avustukset haetaan erillisellä pdf-lomakkeella. Tukea hakemuksen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista klo 9–16, puh. 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi. Tarvittaessa Kompassissa voi myös asioida ajanvarauksella.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja lautakuntien vahvistamia avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita.

Korona-avustukset kulttuuri- ja liikuntajärjestöille ja taiteen perusopetuksen toimijoille

Korona-avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisena yleisavustuksena oikeuskelpoiselle, yleishyödylliselle taide-, kulttuuri- ja liikuntajärjestölle sekä taiteen perusopetuksen toimijalle. Edellytyksenä on, että toiminta on vakiintunutta, säännöllistä ja merkityksellistä toimijan edustamalla alalla Porvoossa, ja toiminta on ollut vakavaraista ennen vuotta 2020. Avustusta haetaan erillisellä korona-avustuslomakkeella. Korona-avustusten käsittely ja jakopäätös tehdään heti hakuajan jälkeen, ja avustus maksetaan mahdollisimman nopeasti. Muut avustukset käsitellään huhtikuun aikana.

Kulttuuritoiminnan avustuksia ovat kohdeavustus, taiteilija-apuraha ja Hopea-Untracht-rahaston apuraha. Avustukset on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille, yksityishenkilöille, ammattitaiteilijoille, käsityöläisille, orkestereille, kuoroille sekä museoille. Avustuksia myöntäessä huomioidaan erityisesti Porvoo 675 -juhlavuoteen liittyviä hankkeita.

Nuorisotoiminnan avustuksia ovat paikallisten nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistysten yleis- ja palkkausavustus sekä nuorille suuntautuvien hankkeiden ja kehittämistoiminnan projektiavustus, joita myönnetään yhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille.

Nuorten toimintarahaa voivat hakea nuorisoryhmät ja yksittäiset nuoret vuoden ympäri. Käytössä on oma hakemuslomake, jonka voi jättää myös paperisena.

Liikuntatoiminnan avustuksia ovat rekisteröityjen urheilu- ja liikuntayhdistysten yleissavustukset ja vuokra-avustukset.

Sosiaali- ja terveystoimen avustuksia voivat hakea eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöt sekä muut järjestöt kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan.

Porvoolaisten työttömien, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävät hankkeet voivat hakea erillistä työllisyyshankkeiden avustusta.

Yksityistieavustukset on tarkoitettu tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Jos yksityisteiden avustushakemuksen sähköiselle täytölle on olemassa merkittävä este, voi hakemuksen jättää paperisena.

Talkootoimintaan tukea voivat hakea mm. asukasyhdistykset, järjestöt ja taloyhtiöt lähiympäristön kunnostamiseen, kuten siivoustöihin kaupungin omistamissa puistoissa ja yleisillä alueilla. Ympäri vuoden haettava tuki annetaan ensisijaisesti tarvike-, jätehuolto- ja kuljetusapuna.

Lisätietoja:

Kulttuuripalvelut, Eva-Rita Helin, puh. 040 489 9599 ja Miira Holländer, puh. 040 527 2647

Nuorisopalvelut, Mila Eriksson, puh. 0400 998 294 ja Nina Jorkama, puh. 040 550 0580

Liikuntapalvelut, Helena Forsbäck-Turunen, puh. 040 762 8606 ja Per Högström, puh. 0400 212 264

Sosiaali- ja terveystoimi, Petra Bärlund-Hämäläinen, puh. 0400 186 818 ja Marja Lahti-Elers, puh. 040 489 9781

Työllisyyshankkeet, Lotta Laakso, puh. 040 1837 937

Yksityistiet, Linda Antell-Behm, puh. 040 178 5110

Talkootoiminta, viheralueet, Jaana Öhman, puh. 0400 848 137