Siirry sisältöön

Kaupungin avustusten hakuaika käynnistyy

Päivitetty 19.3.2020 Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustusten hakuaika alkaa maanantaina 2. maaliskuuta ja päättyy tiistaina 31.3.2020 klo 15.00.

Päivitetty 19.3.2020

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Avustusten hakuaika alkaa maanantaina 2. maaliskuuta ja päättyy tiistaina 31.3.2020 klo 15.00.

Porvoossa on käytössä sähköinen avustusten haku. Tukea hakemuksen tekoon saa kaupungin asiakaspalvelupiste Kompassista klo 9–16, puh. 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja lautakuntien vahvistamia avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita.

  • Kulttuuritoiminnan avustuksia ovat kohdeavustus, taiteilija-apuraha ja Hopea-Untracht-rahaston apuraha. Avustukset on tarkoitettu Porvoossa toimiville yhdistyksille, ryhmille, yksityishenkilöille, ammattitaiteilijoille, käsityöläisille, orkestereille, kuoroille sekä museoille. 
  • Nuorisotoiminnan avustuksia ovat paikallisten nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistysten yleis- ja palkkausavustus sekä nuorille suuntautuvien hankkeiden ja kehittämistoiminnan projektiavustus, joita myönnetään yhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille.
  • Nuorten toimintarahaa voivat hakea nuorisoryhmät ja yksittäiset nuoret vuoden ympäri. Käytössä on oma hakemuslomake, jonka voi jättää myös paperisena. 
  • Liikuntatoiminnan avustuksia ovat rekisteröityjen urheilu- ja liikuntayhdistysten yleissavustukset ja vuokra-avustukset.
  • Sosiaali- ja terveystoimen avustuksia voivat hakea eläkeläis-, sairaus- ja vammaisjärjestöt sekä muut järjestöt kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. 
  • Porvoolaisten työttömien, erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä edistävät hankkeet voivat hakea erillistä työllisyyshankkeiden avustusta. 
  • Yksityistieavustukset on tarkoitettu tiekunnille yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen. Jos yksityisteiden avustushakemuksen sähköiselle täytölle on olemassa merkittävä este, voi hakemuksen jättää paperisena. 
  • Talkootoimintaan tukea voivat hakea mm. asukasyhdistykset, järjestöt ja taloyhtiöt lähiympäristön kunnostamiseen, kuten siivoustöihin kaupungin omistamissa puistoissa ja yleisillä alueilla. Ympäri vuoden haettava tuki annetaan ensisijaisesti tarvike-, jätehuolto- ja kuljetusapuna. Lue lisää: www.porvoo.fi/talkootoiminta   

Lisätietoja: 
Kulttuuripalvelut, Eva-Rita Helin, puh. 040 489 9599 ja Susann Hartman, puh. 040 550 4527 

Nuorisopalvelut, Mila Eriksson, puh. 0400 998 294 ja Nina Jorkama, puh. 040 5500 580 

Liikuntapalvelut, Helena Forsbäck-Turunen, puh. 040 762 8606 ja Per Högström, puh. 0400 212 264 

Sosiaali- ja terveystoimi, Kerstin Eklund, puh. 040 579 9744 ja Päivi Mäkimartti, puh. 040 489 9769 

Työllisyyshankkeet, Minna Toivonen, puh. 0400 219 457 

Yksityistiet, Linda Antell-Behm, puh. 040 178 5110 ja Seija Kindstedt, puh. 0400 840 680

Talkootoiminta, viheralueet, Jaana Öhman, puh. 0400 848 137