Hoppa till innehåll

Ansökningstiden för stadens bidrag börjar

Uppdaterad 19.3.2020 Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden börjar måndagen 2.3 och löper ut tisdagen 31.3.2020 kl. 15.00.

Uppdaterad 19.3.2020

Borgå stad beviljar bidrag till föreningar, organisationer, samfund och privatpersoner för olika ändamål. Ansökningstiden börjar måndagen 2.3 och löper ut tisdagen 31.3.2020 kl. 15.00.

I Borgå sker ansökan om bidrag elektroniskt. Man kan få hjälp med att fylla i ansökan på stadens servicekontor Kompassen mån–fre kl. 9–16, tfn 020 69 2250, kompassi@porvoo.fi.

Vid beviljande av bidrag följs de allmänna principer för bidrag som stadsstyrelsen fastställt och de av nämnderna fastställda bidragsanvisningarna och grunderna för beviljande.

 • Kulturverksamhet understöds med projektbidrag, konstnärsstipendium och stipendium ur Hopea-Untracht-fonden. Understöden är avsedda för föreningar, grupper, privatpersoner, yrkeskonstnärer, hantverkare, orkestrar, körer samt museer som är verksamma i Borgå. 
 • Ungdomsverksamhet understöds med allmänna bidrag och lönebidrag för lokala ungdoms-, bya- och invånarföreningar samt med projektbidrag för projekt som riktas till unga och för utvecklingsverksamhet. Utöver föreningar beviljas projektbidrag också till verksamhetsgrupper för unga.
 • Ungdomsgrupper och enskilda ungdomar kan ansöka om verksamhetsbidrag för unga året runt. För detta ändamål används en egen ansökningsblankett som man kan lämna in också i pappersform.
 • Idrottsverksamhet understöds med allmänt bidrag för registrerade idrotts- och motionsföreningar i Borgå och med hyresbidrag.
 • Pensionärs-, sjukdoms- och handikapporganisationer samt andra organisationer kan ansöka om social- och hälsovårdssektorns bidrag för verksamhet som främjar kommuninvånarnas hälsa och välfärd. 
 • För projekt som främjar sysselsättning av arbetslösa i Borgå, särskilt unga och långtidsarbetslösa, kan man ansöka om ett separat bidrag för sysselsättningsprojekt. 
 • Bidrag för enskilda vägar beviljas till väglag för underhåll och grundlig förbättring av enskilda vägar. Om det finns vägande hinder för ifyllning av den elektroniska blanketten för bidrag för enskilda vägar, kan ansökan lämnas in i pappersform.
    
 • Bidrag för talkoverksamhet kan sökas av bl.a. boendeföreningar, organisationer och bostadsaktiebolag för att snygga upp den närliggande miljön, t.ex. för städarbeten i stadens parker och allmänna områden. Bidraget beviljas i första hand i form av materiel-, avfallshanterings- och transporthjälp. Talkobidrag kan sökas året runt. 
  Läs mera: www.borga.fi/talkoverksamhet  

Ytterligare information:
Kulturtjänster, Eva-Rita Helin, tfn 040 489 9599 och Susann Hartman, tfn 040 550 4527

Ungdomstjänster, Mila Eriksson, tfn 0400 998 294 och Nina Jorkama, tfn 040 5500 580

Idrottstjänster, Helena Forsbäck-Turunen, tfn 040 762 8606 och Per Högström, tfn 0400 212 264

Social- och hälsovårdssektorn, Kerstin Eklund, tfn 040 579 9744 och Päivi Mäkimartti, tfn 040 489 9769

Sysselsättningsprojekt Minna Toivonen, tfn 0400 219 457

Enskilda vägar, Linda Antell-Behm, tfn 040 178 5110 och Seija Kindstedt, tfn 0400 840 680

Talkoverksamhet, grönområden, Jaana Öhman, tfn 0400 848 137