Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 15.8.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Vastaus valtuustoaloitteeseen metsästrategian laatimisesta

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä Tuuli Hirvilammin esityksen. Tuuli Hirvilammi esitti, että, aloitteen tekijälle annetaan kaupunkikehityslautakunnan lausunto vastauksena valtuustoaloitteeseen: ”Kuntatekniikka on tutkinut mahdollisuuksia kaupungin metsästrategian laatimiseksi. Keväällä 2022 käyttöönotettava metsäsuunnittelujärjestelmä mahdollistaa suunnitelmavaihtoehtojen laskennan ja mm. hiilitasetarkastelun. Näkökohtia on eritelty liitteessä. Kuntatekniikka esittää, että kaupungin johto asettaa metsäohjelmatyötä varten riittävän monialaisen ja toimivaltaisen työryhmän ohjaamaan metsäsuunnittelua. Työryhmä tunnistaa ja yhteensovittaa strategiset tavoitteet.”

Tuuli Hirvilammin esitys voitti äänestyksessä kaupunginjohtajan esityksen äänin 9 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Johnny Holmström, Anette Karlsson, Bodil Lund, Hanna Lönnfors, Marko Piirainen, Johan Söderberg, Matti Valasti) – 4 (Nea Hjelt, Kevin Servin, Nina Uski, Jorma Wiitakorpi). Kaupunginjohtaja esitti, että aloitteen tekijälle annetaan seuraava vastaus: ”Kaupunki on jo pitkään lähtenyt siitä, että toimintaa ohjataan keskeisesti yhdellä yhtenäisellä strategialla (so. kaupunkistrategia) ja sitä mahdollisesti täydentävillä ohjelmilla. Vuoden 2022 strategian hyväksymisen yhteydessä on myös todettu kaupungin jo laadittujen eri ohjelmien varsin mittava laajuus ja tarve niiden kokoamiseen sekä vähentämiseen riittävän ohjausvaikutuksen saavuttamiseksi. Erillisen strategian tai ohjelman laatiminen aloitteen tarkoittamalla tavalla ei siten ole tarkoituksenmukaista. Kaupungin organisaatio uudistuu vuoden 2023 alusta ja myös kaikkien toiminnassa olevien eri työryhmien toimintaa ja jatkoa on tarkoitus arvioida kriittisesti. Metsien hoidon osalta päävastuullisena tahona tulee säilymään kaupunkikehityksen toimiala. Työryhmän perustamisen sijaan onkin tarkoituksenmukaista toimialan tarkemman organisoitumisen yhteydessä selkeämmin tuoda julkisesti esille metsänsuunnittelun resurssit, tavoitteet ja välineet osana kaupunkistrategian valtuustokauden täytäntöönpanoa. Kaupunkikehityksen tulee myös koordinoida kaupungin muiden toimialojen ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa asian vaatima yhteistyö.

Organisaatiouudistuksen jatkovalmistelu

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä organisaatiouudistuksen vastuuvalmistelijat ajalle 15.8.–31.12.2022 seuraavasti:

  • Konsernipalvelut, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
  • Elinvoima, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz
  • Kaupunkikehitys, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren ja tonttipäällikkö Pekka Söyrilä
  • Kasvu ja oppiminen, sivistysjohtaja Sari Gustafsson

Kaupunginjohtajan viran julistaminen haettavaksi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot sekä julisti kaupunginjohtajan tehtävän haettavaksi apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Esittelijänä toimi apulaiskaupunginjohtaja ja sihteerinä toimi henkilöstöjohtaja. Muut viranhaltijat eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Kaupunginhallitus täsmensi aikataulua seuraavasti:

  • kaupunginhallitus esittää valtuustoryhmille haastateltavat 19.9.
  • valtuustoryhmien haastattelut 20.9.-25.9.
  • ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 26.9 (teams), kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle

Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujulan määräaikainen virkakausi päättyy ensi vuoden syyskuussa. Kaupunginjohtajan johtajasopimuksessa on todettu, että viranhakuprosessi aloitetaan viimeistään vuotta ennen virkakauden päättymistä.

Luottamushenkilöiden koulutustilaisuus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Anette Karlsson osallistuu kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennuskoulutukseen.

FCG järjestää Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennuskoulutuksen 1.9. – 4.11.2022. Johtamisvalmennus on tarkoitettu kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille sekä osa-aikaisille puheenjohtajille

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.