Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 16.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunginhallituksen edustus toimielimissä

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti määrätä edustajansa seuraaviin toimielimiin:

  • kasvun ja oppimisen lautakunta: Nina Uski
  • elinvoimalautakunta: Markku Välimäki

Johan Söderberg esitti, että asia pannaan pöydälle. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Yhteistyötoimikunnan työantajajäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä kaupungin yhteistyötoimikunnan jäseniksi kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan, sivistysjohtajan ja kaupunkikehitysjohtajan. Kaupunginjohtajan varahenkilönä toimii kaupunginjohtajan määräämä viranhaltija. Muiden varahenkilöinä toimivat kulloinkin määritellyt sijaiset. Henkilöstöjohtaja toimii yhteistyötoimikunnan esittelijänä ja palvelussuhdepäällikkö toimii toimielimen sihteerinä.

Länsirannan taideohjelma, taideohjelman päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päivitetyn Länsirannan taideohjelman 2014–2040 noudatettavaksi sitovana ohjeena Länsirannan tontinluovutuksen yhteydessä toistaiseksi.

Länsirannan taideohjelmassa määritellyllä alueella sovelletaan taiteen prosenttiperiaatetta, kun kaupunki luovuttaa tontteja myyntiin. Käytännössä tonttikaupan yhteydessä laskutetaan erillinen taideraha, jonka turvin taideohjelman toteuttaminen on mahdollista. Taidehankinnat tukevat alueen korkealuokkaisen rakentamisen periaatetta, luovat identiteettiä alueelle ja rikastuttavat kaupunkikuvaa.

Päivitetyssä Länsirannan taideohjelmassa on kuvattu tähän mennessä toteutuneet hankkeet ja esitetty alkuperäisen ohjelman tapaan, miten taideraha pääpiirteissään kohdennetaan ja ohjelmaa toteutetaan. Länsirannan taideohjelma on kokemusten mukaan toiminut hyvin ja myös rakentajat ovat olleet taiteen hankintamenettelyyn ja toteutuneisiin hankintoihin tyytyväisiä. Myös porvoolaiset vaikuttavat yleisesti ottaen pitävän Länsirannan identiteetin voimistumista taideohjelman toteutumisen tukemana onnistuneena.

Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että arkkitehti Dan Mollgren siirretään viranhaltijalain mukaisesti kaupunkisuunnittelupäällikön virasta kaupunkikehitysjohtajan virkaan.

Kevin Servin esitti, että kaupunkikehitysjohtajan virkaan siirretään tonttipäällikkö Pekka Söyrilä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.