Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 19.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Pitkäaikainen laina, Liikelaitos Porvoon vesi

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myöntää 4 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen lainan liikelaitos Porvoon Vedelle.

Liikelaitos Porvoon Vedellä on tarve nostaa noin 4 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen. Vuoden 2022 talousarviossa kohdassa antolainat on varauduttu siihen, että Liikelaitos Porvoon Veden investointeja rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla kaupungilta. Talousarviossa on yhteensä 9 miljoonan euron varaus antolainojen lisäykseen.

Velkaa lyhennetään vuosittain ja siitä peritään korkoa kaupungin takaus- ja antolainapolitiikan mukaisesti. Laina-aika olisi 20 vuotta ja lainaa lyhennettäisiin tasalyhennyksin kaksi kertaa vuodessa. Lainan korko sidotaan vuodeksi kerrallaan kaupungin tilinpäätöshetken lainasalkun keskikorkoon lisättynä 0,2 prosentin marginaalilla.

Toimitusjohtajan virka, Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut (aikaisemmin Liikelaitos Porvoon tilapalvelut)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää restonomi YAMK, ruokapalvelupäällikkö Leila Korhosen Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden toimitusjohtajan virkaan kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijasta annetun lain mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Viranhaltijan kanssa tehdään johtajasopimus.

Gammelbackan koulu ja monitoimitalon tarveselvitys

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n hankesuunnittelun tilannekatsaus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Kuntapuheenjohtajan johtamisvalmennuskoulutukseen 19.1.-31.3.2023 osallistuvat Anette Karlsson, Elin Blomqvist-Valtonen sekä Jorma Wiitakorpi.

Muut asiat

Esityslistalta otettiin pois asiat nro 3, 7–12, 18–25 ja 27.

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.