Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 20.5.2024

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen hyväksyä talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti todeta, että talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelmassa esitetyt säästöt liittyen palveluverkkoon (niin kutsutut rakeenteelliset ratkaisut) eivät ohjaa palveluverkkosuunnitelman laadintaa tai lopputulosta. Palveluverkkosuunnitelma ohjaa valmistuttuaan kasvun ja oppimisen toimialan säästöjen kohdentamista talousarvio- ja taloussuunnitelman laadinnassa.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen:

  • s. 11,13. Poistetaan: Konsernipalvelut – Toimintamenot – Henkilöstö, demokratia ja kehitys Työterveyspalvelusopimuksen päivittäminen -150 000 €/ vuosi. Yhteensä 300 000 euroa.
  • Sivu 13, Henkilöstö, demokratia ja kehitys. ”Henkilöstöyksikössä……. ei kuitenkaan vähennetä” muutetaan muotoon: Henkilöstöyksikössä päivitetään työterveyshuollon sopimuksen sisältöä ja säästöjä on hyvä saada uuden sopimuksen myötä. Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara palvelutason takaamiseksi ja jatkossa myös ammattitaitoisen rekrytoinnin vahvistamiseksi. Sen vuoksi työperäisten sairauksien, mielenterveyden häiriöihin ja tuki- ja liikuntaelintien sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä ei kuitenkaan pienennetä eikä niihin liittyviä työpaikkaselvityksiä.
  • s. 11. Poistetaan: Kesänuorten määrän vähentäminen 30 000 €/vuosi yhteensä 90 000 tuhatta. s. 12. Poistetaan: Toimintatuotot/toimitilat: Koko rivi poistetaan. tuotot ohjelmakaudelta 7,3 milj (2025 6,5 m € 2026 400 000 €, 2027 400 000 €,) Kiinteistöjen myyntituotot ovat toistuvia tuloja, ei erillisiä ylimääräisiä toimia.
  • s. 14. Kaupunkikehitys – Kaupunki-infra – Pysäköintivirhemaksu nosto 70 €:oon, arvioitu tuotto +200.000 €/vuosi yhteensä 600 000 euroa ohjelmakauden aikana. s. 14, 15. Poistetaan: Keskusta-alueen pysäköintitaksan korotus. 60 000 € /vuosi, yhteensä 180 000 euroa ohjelmakauden aikana. ”Kaupunki-infra” -osiosta poistetaan seuraava kohta: ”Ydinkeskustan alueella (Mannerheiminkatu-Rauhankatu-Raatihuoneenkatu-Piispankatu) pysäköintimaksu korotettaisiin nykyisestä. Korotuksilla pyritään ohjaamaan pysäköintikäyttäytymistä ja saada nopeampi kierto pysäköintipaikoille ja siten pysäköintipaikkoja useammille palveluiden käyttäjille.”
  • s. 14, 15. Poistetaan: Saaristoavustus tauolle vuosiksi 2025-2027 50 000 €/ vuosi yhteensä 150 000 euroa ohjelmakauden aikana. Sivu 15, toimintamenot, kaupunkikehityksen johto ensimmäinen kappale poistetaan kokonaisuudessaan.
  • s. 17. Poistetaan ”kouluruoan annoshinta” esitetyt säästösummat muutetaan: 2024 5000 €, 2025 10 000 €, 2026 20 000 € , 2027 24 000 €. Yhteensä säästö ohjelmakauden aikana on 59 000 euroa. Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, poistetaan ”kouluruoan annoshinta”, esitetyt säästösummat muutetaan 2024 2500 €, 2025 5000 €, 2026 10000 €, 2027 12000 €. Yhteensä säästö ohjelmakauden aikana on 29 500 €. Varhaiskasvatus, poistetaan ”kouluruoan annoshinta”, esitetyt säästösummat muutetaan 2024 5 000 €, 2025 10 000m €, 2026 20 000 €, 2027 24 000 €. yhteensä säästö ohjelmakauden aikana on 59 000 €.
  • s. 17. Poistetaan: Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, koulukuljetukset lakisääteisiin rajoihin, harrastusmallin kuljetusten poisto. yhteensä esitetty säästötoimi ohjelmakauden aikana 250 000 euroa. Poistetaan: Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, koulukuljetukset lakisääteisiin rajoihin, harrastusmallin kuljetusten poisto. Yhteensä esitetty säästötoimi ohjelmakauden aikana 150 000 euroa
  • s. 18. Oikean palstan neljäs ja viides kappale korvataan seuraavalla tekstillä: Isona tarkasteltavana kokonaisuutena talouden tuottavuus ja tasapainottamisohjelmassa on toimialan kaikkien tukipalveluiden kokonaisuus: ateria- ja puhtauspalvelut, ict-palvelut, tarvikkeet ja materiaalit sekä koulukuljetusten kokonaisuus. Pienillä eri palveluiden hintaan tai palvelutasoon tehtävillä muutoksilla on laaja vaikutus suuren oppilasmäärän vuoksi, puhutaan sitten siivoustason pienestä laskusta, kone-, järjestelmä- tai materiaalihankintaan liittyvistä pohdinnoista. Harrastamisen mallista tehdään kokonaisvaltainen selvitys kesään 2025 mennessä. Selvityksen perusteella päätetään harrastamisen mallin kehittämisestä. Siivoustason laskeminen pieniltä osin voisi olla toinen pieni säästökohde, oli kyse sitten ikkunanpesuvälin harventamisesta tai muiden toimintojen uudelleenmitoittamisesta laatuun vaikuttamatta.

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysten jälkeen seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen:

  • s. 17. Kasvu ja oppiminen, varhaiskasvatuspalvelut – Sisäiset palvelujen ostot. Poistetaan: Lakkautetaan varhaiskasvatuspäivän aikana annettavaa musiikkiopistolta ostettavaa musiikkikasvatusta -100 000 €/vuosi yhteensä 300 000 euroa ohjelmakauden aikana.
  • s. 17. Kasvu ja oppiminen, Kasvun ja oppimisen johto. Lisästään säästötoimenpide: Projektisalkun omavastuu pienennetään, säästö 40 000 €/vuosi yhteensä 120 000 e/ohjelmakauden aikana. perustelu: KasvOn hankesalkun läpikäynti ja asetetaan tavoite hankesalkun pienentämiseksi v 2027 esim. omavastuurahoituksen maksimisummalla.

Lisäksi tehtiin muutosesityksiä, joita ei hyväksytty.

Äänestysraportit:

Tonttien yleiset luovutusehdot ja -hinnat 1.9.2024 – 31.8.2025

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot noudatettaviksi 1.9.2024 alkaen 31.8.2025 saakka. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti yhden muutoksen kaupunginjohtajan esitykseen: Hinthaaran omakotitonttien hinta on 20 euroa/m².

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti esitysten mukaisesti.