Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 20.5.2024

Upprättande av ett program för ekonomisk produktivitet och balans

Efter omröstningar beslutade stadsstyrelsen godkänna programmet för produktivitet och balans i ekonomin 2024–2027 och vidarebefordra det till stadsfullmäktige för godkännande.

Stadsstyrelsen beslutade dessutom enhälligt konstatera att de inbesparingar gällande servicenätet, som föreslås i programmet för ekonomisk produktivitet och balans, (så kallade strukturella lösningar) inte styr uppgörandet av servicenätplanering och slutresultatet. Servicenätsplaneringen styr, när den blir klar, hur inbesparingarna riktas inom sektorn för växande och lärande i samband med uppgörandet av budgeten och ekonomiplanen.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande ändringar i förslaget:

  • s. 11,13. Poistetaan: Konsernipalvelut – Toimintamenot – Henkilöstö, demokratia ja kehitys Työterveyspalvelusopimuksen päivittäminen -150 000 €/ vuosi. Yhteensä 300 000 euroa.
  • Sivu 13, Henkilöstö, demokratia ja kehitys. ”Henkilöstöyksikössä……. ei kuitenkaan vähennetä” muutetaan muotoon: Henkilöstöyksikössä päivitetään työterveyshuollon sopimuksen sisältöä ja säästöjä on hyvä saada uuden sopimuksen myötä. Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara palvelutason takaamiseksi ja jatkossa myös ammattitaitoisen rekrytoinnin vahvistamiseksi. Sen vuoksi työperäisten sairauksien, mielenterveyden häiriöihin ja tuki- ja liikuntaelintien sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä ei kuitenkaan pienennetä eikä niihin liittyviä työpaikkaselvityksiä.
  • s. 11. Poistetaan: Kesänuorten määrän vähentäminen 30 000 €/vuosi yhteensä 90 000 tuhatta. s. 12. Poistetaan: Toimintatuotot/toimitilat: Koko rivi poistetaan. tuotot ohjelmakaudelta 7,3 milj (2025 6,5 m € 2026 400 000 €, 2027 400 000 €,) Kiinteistöjen myyntituotot ovat toistuvia tuloja, ei erillisiä ylimääräisiä toimia.
  • s. 14. Kaupunkikehitys – Kaupunki-infra – Pysäköintivirhemaksu nosto 70 €:oon, arvioitu tuotto +200.000 €/vuosi yhteensä 600 000 euroa ohjelmakauden aikana. s. 14, 15. Poistetaan: Keskusta-alueen pysäköintitaksan korotus. 60 000 € /vuosi, yhteensä 180 000 euroa ohjelmakauden aikana. ”Kaupunki-infra” -osiosta poistetaan seuraava kohta: ”Ydinkeskustan alueella (Mannerheiminkatu-Rauhankatu-Raatihuoneenkatu-Piispankatu) pysäköintimaksu korotettaisiin nykyisestä. Korotuksilla pyritään ohjaamaan pysäköintikäyttäytymistä ja saada nopeampi kierto pysäköintipaikoille ja siten pysäköintipaikkoja useammille palveluiden käyttäjille.”
  • s. 14, 15. Poistetaan: Saaristoavustus tauolle vuosiksi 2025-2027 50 000 €/ vuosi yhteensä 150 000 euroa ohjelmakauden aikana. Sivu 15, toimintamenot, kaupunkikehityksen johto ensimmäinen kappale poistetaan kokonaisuudessaan.
  • s. 17. Poistetaan ”kouluruoan annoshinta” esitetyt säästösummat muutetaan: 2024 5000 €, 2025 10 000 €, 2026 20 000 € , 2027 24 000 €. Yhteensä säästö ohjelmakauden aikana on 59 000 euroa. Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, poistetaan ”kouluruoan annoshinta”, esitetyt säästösummat muutetaan 2024 2500 €, 2025 5000 €, 2026 10000 €, 2027 12000 €. Yhteensä säästö ohjelmakauden aikana on 29 500 €. Varhaiskasvatus, poistetaan ”kouluruoan annoshinta”, esitetyt säästösummat muutetaan 2024 5 000 €, 2025 10 000m €, 2026 20 000 €, 2027 24 000 €. yhteensä säästö ohjelmakauden aikana on 59 000 €.
  • s. 17. Poistetaan: Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, koulukuljetukset lakisääteisiin rajoihin, harrastusmallin kuljetusten poisto. yhteensä esitetty säästötoimi ohjelmakauden aikana 250 000 euroa. Poistetaan: Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, koulukuljetukset lakisääteisiin rajoihin, harrastusmallin kuljetusten poisto. Yhteensä esitetty säästötoimi ohjelmakauden aikana 150 000 euroa
  • s. 18. Oikean palstan neljäs ja viides kappale korvataan seuraavalla tekstillä: Isona tarkasteltavana kokonaisuutena talouden tuottavuus ja tasapainottamisohjelmassa on toimialan kaikkien tukipalveluiden kokonaisuus: ateria- ja puhtauspalvelut, ict-palvelut, tarvikkeet ja materiaalit sekä koulukuljetusten kokonaisuus. Pienillä eri palveluiden hintaan tai palvelutasoon tehtävillä muutoksilla on laaja vaikutus suuren oppilasmäärän vuoksi, puhutaan sitten siivoustason pienestä laskusta, kone-, järjestelmä- tai materiaalihankintaan liittyvistä pohdinnoista. Harrastamisen mallista tehdään kokonaisvaltainen selvitys kesään 2025 mennessä. Selvityksen perusteella päätetään harrastamisen mallin kehittämisestä. Siivoustason laskeminen pieniltä osin voisi olla toinen pieni säästökohde, oli kyse sitten ikkunanpesuvälin harventamisesta tai muiden toimintojen uudelleenmitoittamisesta laatuun vaikuttamatta.

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar godkänna följande ändringar i förslaget:

  • s. 17. Kasvu ja oppiminen, varhaiskasvatuspalvelut – Sisäiset palvelujen ostot. Poistetaan: Lakkautetaan varhaiskasvatuspäivän aikana annettavaa musiikkiopistolta ostettavaa musiikkikasvatusta -100 000 €/vuosi yhteensä 300 000 euroa ohjelmakauden aikana.
  • s. 17. Kasvu ja oppiminen, Kasvun ja oppimisen johto. Lisästään säästötoimenpide: Projektisalkun omavastuu pienennetään, säästö 40 000 €/vuosi yhteensä 120 000 e/ohjelmakauden aikana. perustelu: KasvOn hankesalkun läpikäynti ja asetetaan tavoite hankesalkun pienentämiseksi v 2027 esim. omavastuurahoituksen maksimisummalla.

Dessutom gjordes ändringsförslag som inte godkändes.

Röstningsresultat:

Allmänna tomtöverlåtelsevillkor och priser 1.9.2024-31.8.2025

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå för stadsfullmäktige att tomtöverlåtelsepriserna och de allmänna tomtöverlåtelsevillkoren gäller från 1.9.2024 till 31.8.2025. Stadsstyrelsen godkände enhälligt en ändring i stadsdirektörens förslag: Priset på egnahemstomter i Hindhår är 20 euro/m².

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enligt beslutsförslagen.