Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 21.3.2022

Kaupunginhallituksen päätökset 21.3.2022

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet päätösesityksen mukaan seuraavin muutoksin:

Lisäys “katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli” kohtaan:
Varaudutaan tarpeellisten tilavarausten tutkimiseen alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli, sisäkuntosali, sauna, koira-agilityrata, hiihtocrossrata, rullahiihtorata, ulkokentät mailapeleille ja koripallolle.

Kohta ”Mailapelihalli, joka soveltuu esimerkiksi, tennikselle, squashille ja padelille.” lyhennettiin muotoon ”Mailapelihalli”.

Kohta ”Lämmitetty tekonurmikenttä” siirrettiin kohdan ” Uusi jääurheiluareena (jäähalli).” jälkeen.

Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnitelman laatiminen ja hankeyhtiön perustaminen

Apulaiskaupunginjohtaja tarkensi esitystekstiä kokouksessa seuraavasti:
Lisäys ”säännöllisesti ja kuitenkin vähintään” kohtaan:
– Kehitysyhtiö velvoitetaan raportoimaan suunnittelutilanteesta Kaupunginhallitukselle säännöllisesti ja kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa, jolloin Kaupunginhallitus voi päättää suunnittelun edistämisestä. Kaupunginhallitus voi päätöksellään ohjata hankesuunnittelun kehityssuuntaa niin halutessaan.

Kohta ”Kehitysyhtiön tehtävä pitää sisällään hankesuunnitelman laatimisen eikä sen vastuu ulotu varsinaiseen toteutusvaiheeseen.” lyhennettiin muotoon ”Kehitysyhtiön tehtävä pitää sisällään hankesuunnitelman laatimisen.”

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnitelma laaditaan ja sitä tehtävää varten perustetaan kehitysyhtiö esityksen mukaisesti.

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.