Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnitelmaa

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee Kokonniemen liikuntakeskuksen jatkosuunnittelua kokouksessaan 21. maaliskuuta. Kaupunginhallitus ottaa kantaa mm. Kokonniemen alueen yleisiin suunnitteluperiaatteisiin, ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaan kokonaisuuteen sekä hankesuunnitelman laatimiseen.

Kokonniemen alueen alustava kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelma valmistui konsulttityönä alkuvuonna 2021. Suunnittelutyötä jatkettiin laajassa vuorovaikutushankkeessa yhdessä asukkaiden, seurojen ja muiden sidosryhmien kanssa vuoden 2021 aikana.

– Nyt myös lautakunnat ovat antaneet lausuntonsa Kokonniemen suunnitteluperiaatteista. Lausuntokierros osoitti, että laaja vuorovaikutustyö luo hyvän pohjan jatkovalmistelumallille, kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren kertoo.

Korkeatasoiset ulkoalueet, hallit ja kentät

Ehdotus on, että ensimmäisessä vaiheessa toteutettavaan kokonaisuuteen kuuluu ulkoilualueiden ehostaminen, uusi jääurheiluareena harrastus- ja kilpaurheilulle sekä uusi keskusareena sisäpalloilulajeille, yleisurheilulle, voimistelulle, kuntoilulle sekä konserteille ja tapahtumille. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa esteetön matalan kynnyksen harrastamisen areena nuorille, ikääntyville ja seuroille korjaamalla Kokonhalli tai rakentamalla kokonaan uudet tilat. Suunnitelmiin kuuluu myös mailapelihalli ja lämmitetty tekonurmikenttä.

– Kokonaisuus on laaja, ja se tarjoaa asukkaille ja seuroille huomattavasti nykyistä monipuolisemmat mahdollisuudet harrastaa liikuntaa korkeatasoisissa tiloissa ja vetovoimaisilla ulkoalueilla, Dan Mollgren kuvaa.

Ulkoalueiden ehostaminen käsittää mm. uusia ulkoilureittejä, ulkokuntosalin, leikkipuiston, beach volley -kenttiä, pienpelikenttiä, ulkoskeittipaikan perusparannuksen ja mahdollisen laajennuksen, maauimalan uudistamisen sekä muita maisemointitöitä.

– Varaudumme alueen palvelutarjonnan täydentämiseen myös myöhemmin esimerkiksi sisäkuntosalilla, saunalla, koira-agilityradalla, hiihtocrossradalla, rullahiihtoradalla ja ulkokentillä mailapeleille ja koripallolle. Liikenteen tulee olla sujuvaa ja turvallista kaikilla kulkuvälineillä. Alueen tulee olla saavutettava kaiken ikäisille liikkujille ja pysäköintikapasiteettia pitää olla riittävästi, Mollgren kuvaa.

Ensimmäinen vaiheen tavoiteaikataulu 2024–2028

Hankkeen ensimmäinen vaihe on tarkoitus toteuttaa vuosien 2024 ja 2028 välillä. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen on tärkeää, ja siksi erityisesti uusi jäähalli ja uudet sisäpalloilutilat pitää toteuttaa ennen kuin vanhoja tiloja puretaan tai niiden käyttötarkoitusta muutetaan.

Uuden jäähallin tavoitellaan valmistuvan vuonna 2025 ja monitoimiareenan vuonna 2027. Ulkoalueet ja liikennejärjestelyt on tarkoitus toteuttaa limittäin uudisrakennusten kanssa niin, että liikuntakeskuksen käytölle koituu mahdollisimman vähän haittoja rakennusaikana.

Vuoden 2028 jälkeen voisi käynnistyä hankkeen toinen vaihe, jolloin selvitettäisiin mahdollisuutta toteuttaa myös muita vuorovaikutusprosessin aikana esille nousseita kehitysideoita. Nämä huomioidaan kuitenkin jo hankkeen ensimmäisessä vaiheen hankesuunnittelussa ja asemakaavoituksessa siten, että rakennusten ja maankäytön laajentaminen on mahdollista myöhemmin joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Investoinnit ja käyttötalousmenot

Vuoden 2022 talousarviossa on osoitettu Kokonniemen liikuntakeskuksen uudistamiselle 25,3 miljoonan euron määräraha vuosille 2024–2028. Investointimääräraha toimii lähtökohtana hankkeen ensimmäiselle toteutusvaiheelle, mutta sitä on mahdollista lisätä sekä ulkopuolisen rahoituksen että kaupungin päätöksenteon myötä. Ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuuksien alustava kustannusarvio on yli 40 miljoonaa euroa.

– On kuitenkin mahdollista, että hankkeen sisältöä joudutaan vielä karsimaan hankesuunnitteluvaiheessa, jos emme löydä lisärahoitusta tai kustannuksia merkittävästi säästäviä ratkaisuja. On myös ymmärrettävä se, että markkinaehtoiset rahoittajat voivat priorisoida myös toisenlaista hankekokonaisuutta kuin nyt esitämme, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula toteaa.

Liikuntakeskuksen sisätilojen laajuus kasvaisi nykyisestä noin 10 000 neliömetristä noin 24 000 neliömetriin. Tämän hetken arvioin mukaan liikuntakeskuksen vuotuiset kulut kaupungille kasvaisivat noin 1,3 miljoonaa euroa, kun poistot huomioidaan.

– Hankesuunnitteluvaiheessa pitää pyrkiä löytämään ratkaisu, joka minimoi negatiivisen tulosvaikutuksen kaupungin talouteen, säilyttäen kuitenkin liikuntapalveluiden kustannukset kestävällä tasolla kaupunkilaisten näkökulmasta. Käyttötalouslaskelmaa täytyy varmasti päivittää hankesuunnittelun edetessä, Ujula kertoo.

Hankkeen varsinainen investointipäätös voidaan tehdä vain riittävän laajan hankesuunnitelman pohjalta. Hankesuunnitelman laatiminen on haastava ja moniulotteinen tehtäväkokonaisuus, ja se edellyttää laajan asiantuntijajoukon yhteistyötä. Ehdotus on, että hankesuunnitelman laatimista varten perustetaan osakeyhtiömuotoinen kehitysyhtiö.

Kokonnimen kehitysyhtiö

Ehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää, että laaditaan Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnitelma ja tehtävää varten perustetaan kehitysyhtiö.

  • Osakeyhtiöllä on nelijäseninen hallitus, joka koostuu hankekehityksen, liikuntapalveluiden, liiketoiminnan ja rahoituksen ammattilaisista.
  • Kehitysyhtiö raportoi suunnittelutilanteesta kaupunginhallitukselle neljä kertaa vuodessa. Kaupunginhallitus voi päätöksillään ohjata hankesuunnittelun kehityssuuntaa niin halutessaan.
  • Kehitysyhtiölle osoitetaan 600 000 euron määräraha vuosille 2022–2023.
  • Kaupunginhallitus nimittää yhtiön hallituksen ja käynnistää toimitusjohtajan rekrytoinnin. Hallitus valitsee konserniohjauksen jälkeen yhtiön toimitusjohtajan.
  • Tavoitteena on, että kehitysyhtiö on perustettu ja toimitusjohtaja nimetty kesäkuuhun 2022 mennessä.
  • Kehitysyhtiö käynnistää hankesuunnitelman laatimisen välittömästi ja se laaditaan vuosien 2022 ja 2023 aikana.
  • Kehitysyhtiö selvittää kaupungin osoittaman rahoituksen lisäksi myös täydentävän ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia ja mielekkyyttä, ottaen huomioon sekä kaupungin talouden että kustannusvaikutukset käyttäjille.
  • Kehitysyhtiön tulee viestiä suunnittelutilanteesta yhteistyössä kaupungin kanssa aktiivisesti ja avoimesti.

Lisätietoja:

Dan Mollgren

Kaupunkikehitysjohtaja