Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 21.8.2023

Porvoon kehäsymboli.

Itä-Uudenmaan kuntien ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen välinen strategisen yhteistyön sopimus

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy kuntien ja hyvinvointialueen sopimuksen strategisesta yhteistyöstä. Kevin Servin, Frida Sigfrids ja Mikaela Nylander eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Lainsäädäntö edellyttää, että kunnat ja hyvinvointialueet toimivat yhteistyössä. Hyvinvointialueilla ja kunnilla on yhteiset asukkaat sekä asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Myös Itä-Uudenmaan alueen turvallisuuden ylläpitämistä varten tarvitaan kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Itä-Uudenmaan kuntien ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistyö tapahtuu yhteisen asiakastyön lisäksi yhteisissä moniammatillisissa operatiivisen työn verkostoissa sekä johtotason ja poliittisen johdon välisissä yhteisissä foorumeissa.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 2/2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesi esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset.

  • Kaupunkikehityksen toimialan tuloarviota vähennetään 3 miljoonaa euroa maanmyyntien tulojen vähentymisen vuoksi.
  • Konsernipalvelujen toimialan toimintakuluihin lisätään 2,5 miljoonaa euroa kattamaan viivästyneesti saapuneita sosiaali- ja terveydenhoidon ja pelastuslaitoksen laskuja, sekä pelastuslaitoksen kaluston luovuttamiseen liittyvää luovutustappiota.
  • Kaupunkikehityksen toimialan kiinteän omaisuuden investointimäärärahoihin lisätään 2,5 miljoonaa euroa.

Talousarvion 2023 mukaan maanmyyntituloja on arvioitu saatavan tänä vuonna 5,7 miljoonaa euroa. Tämä hetken arvion mukaan vuoden 2023 maanmyyntitulot voisivat olla 2,5–3 miljoonaa euroa. Voimassa olevien tontinmyyntipäätöksien ja esisopimusten mukaan loppuvuodesta voisi tulla noin 4,5 miljoonaa euroa tontinmyyntituloja, mutta tämä on erittäin epätodennäköistä. Nykyinen markkinatilanne on maailmantilanteesta johtuen heikko, asunnot eivät mene kaupaksi ja rakennusliikkeillä on vaikeuksia kustannustason nousun seurauksena. Osaan myynti- ja varauspäätöksistä on pyydetty jatkoaikoja, ja mahdolliset kaupat tehtäisiin vasta ensi vuoden puolella.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä pelastuslaitoksen mukana siirtynyt käyttöomaisuus luovutettiin uudistuksessa toimeenpanolain mukaisesti vastikkeetta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siirtyvän käyttöomaisuuden määräksi muodostui 1,8 miljoonaa euroa. Summa kirjattiin keväällä 2023 kaupungissa luovutustappioksi konsernipalvelujen toimintakuluihin. Teknisen kirjaustavan muutoksen takia summa tulee varata talousarviossa osaksi konsernipalvelujen toimintakuluja aiemman talousarviossa huomioidun pysyvän arvonalentumisen sijaan. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastuslaitoksen toimittajien lähettämiä laskuja on saapuneena noin 0,7 miljoonan euron arvosta. Laskut kohdistuvat ajallisesti vuodelle 2022, jolloin ne kuuluvat kaupungille vielä maksettavaksi.

Kuluvan vuoden 2023 talousarvioon on maanhankintaan varattu miljoona euroa. Tähän mennessä maanhankintaan on mennyt noin 220 000 euroa. Lisäksi on sovittuna noin 770 000 euron maakaupat. Porvoon kaupunki neuvottelee yksityisten maanomistajien kanssa suuresta, noin 75 hehtaarin maa-alueen ostamisesta kaupungin itäpuolella. Kaupassa ollaan pääsemässä eteenpäin. Kauppasumma olisi yli miljoona euroa. Maa-alueen kaupan myötä kaupungin maanomistus vahvistuisi strategisesti tärkeällä alueella, johon kohdistuu suunnittelupainetta. Kaupungilla on myös meneillään neuvotteluja muista maanhankinnoista ja maanhankintaan tuleekin varata riittävästi määrärahaa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.