Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 25.3.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen omalta osaltaan ja sitoutuu allekirjoittamaan tilinpäätöksen.
Kaupunginjohtaja täydensi esitystään kokouksen aikana lauseella ”Tulos sisältää viiden miljoonan euron pakollisen varauksen, jolla varaudutaan Kissansalmentien alueen pudistamisen kustannuksiin.”

Tilinpäätöksen tulos vuodelta 2023 on 21 330 785,62 euroa, joka muodostuu seuraavista eristä:

  • Kaupunki ilman erillisyksiköitä 19 147 251,22 €
  • Liikelaitos Porvoon vesi 1 584 961,78 €
  • Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut 470 517,43 €
  • Liikelaitos Kuninkaantien työterveys 128 055,19 €

Kaupunginhallitus ehdottaa tilikauden 2023 tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  • Maanhankintarahastosta tuloutetaan sääntöjen mukaisesti 2 829 464,87 euroa.
  • Maanhankintarahastoon siirretään lisää 5 000 000,00 euroa.
  • Tulokseen lisätään 422 408,83 euroa purkautuvaa poistoeron vähennystä.
  • Tilikauden ylijäämä 19 582 658,32 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Tilinpäätös annetaan tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnalle arviointikertomuksen laatimista varten.
Kaupunginhallitus oikeuttaa rahoitusjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia tarkistuksia ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. Mikäli tilinpäätöksen tietoja olennaisilta osin täydennetään tai korjataan tuodaan tilinpäätöksen muuttuneet tiedot kaupunginhallitukselle tiedoksi ennen tilinpäätöksen hyväksymistä valtuustossa.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomukset 2023 ja toimintasuunnitelmat 2024

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvoston toimintakertomukset 2023 ja toimintasuunnitelmat 2024.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.