Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 26.2.2024

Porvoon kehäsymboli.

Toimialojen käyttötalouden tuloarvioiden alitukset ja määrärahojen ylitykset sekä investointien talousarvioylitykset 2023

Kaupungin tulos tilivuodelta 2023 tulee olemaan vahva ja menot kokonaisuutena ovat toteutuneet suunnilleen talousarvion mukaisesti, mutta yksittäisillä toimialoilla ei olla kaikilta osin pysytty talousarviomäärärahoissa ja joiltain osin tuloarviot eivät ole toteutuneet täysimääräisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että käyttötalouden määrärahoihin myönnetään seuraavat alitus- ja ylitysoikeudet:

  • kasvun ja oppimisen toimiala, määrärahojen ylitys 1,3 miljoonaa euroa
  • kasvun ja oppimisen toimiala, toimintatuottojen alitus 0,8 miljoonaa euroa
  • kaupunkikehityksen toimiala, määrärahojen ylitys 5,3 miljoonaa euroa
  • elinvoiman toimiala, toimintatuottojen alitus 0,6 miljoonaa euroa

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että investointien määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

  • konsernipalvelujen toimiala, investointimäärärahojen ylitys Nimbuksen osalta 1,3 miljoonaa euroa ja Bjurbölen päiväkodin osalta 1,7 miljoonaa euroa.
  • kaupunkikehityksen toimiala, investointimäärärahojen ylitys katujen uudisrakentamisen osalta noin 30 000 euroa.

Talousarviomuutoksia vuoden 2024 talousarvioon

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2024 tehdään seuraavat talousarviomuutokset:

Konsernipalvelut, toimitilat

  • Hintahaaran sivistyskeskus 1,0 miljoonaa euroa
  • Huhtisen päiväkoti 500 000 euroa
  • Keskuskoulun lasiaula 180 000 euroa

Toimitilojen investointien talousarvioon vuodelle 2024 esitetään yhteensä 1,68 miljoonan euron määrärahalisäystä. Vastaava summa on jäänyt käyttämättä vuonna 2023. Vuoden 2024 talousarvion valtionosuustuloja alennetaan 0,8 miljoonalla eurolla 46,2 miljoonaan euroon.

Talousarvion muutostarpeet johtuvat pääosin siitä, että investointia tai suunniteltua toimintaa ei ole ehditty toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Apulaiskaupunginjohtajan virka

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan viran kelpoisuusehdot sekä päätti julistaa viran haettavaksi esityksen mukaisesti. Viranhaltijat ja nuorisovaltuuston edustaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.