Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 26.2.2024

Porvoon kehäsymboli.

Underskridningar av beräknade inkomster i sektorernas driftsekonomi, överskridningar av anslagen och investeringar som överskrider budgeten 2023

Stadens resultat för räkenskapsåret 2023 kommer att vara starkt och utgiftsutfallet i sin helhet motsvarar ungefär budgeten men några enstaka sektorer har inte helt kunnat hålla sig inom budgetanslagen och till några delar har de beräknade inkomsterna inte uppnåtts till sitt fulla belopp.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande rättigheter att underskrida och överskrida anslagen för driftsekonomin beviljas:

  • Sektorn för växande och lärande, överskridning av anslagen 1,3 miljoner euro
  • Sektorn för växande och lärande, underskridning av verksamhetsintäkter 0,8 miljoner euro
  • Stadsutvecklingssektorn, överskridning av anslagen 5,3 miljoner euro
  • Livskraftssektorn, underskridning av verksamhetsintäkter 0,6 miljoner euro

Därtill beslutade stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att följande rättigheter att överskrida investeringsanslagen beviljas:

  • Sektorn för koncerntjänster, överskridning av investeringsanslagen i fråga om Nimbus 1,3 miljoner euro och Bjurböle daghem 1,7 miljoner euro.
  • Stadsutvecklingssektorn, överskridning av investeringsanslagen i fråga om nybygge av gator ca. 30 000 euroa.

Budgetändringar i budgeten för år 2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att följande budgetändringar görs i stadens budget för år 2024:

Koncerntjänster, lokaler

  • Hindhår bildningscentrum 1,0 miljoner euro
  • Huktis daghem 500 000 euro
  • Keskuskoulus entréhall av glas 180 000 euro

Anslagen till lokalitetsinvesteringar i budgeten för år 2024 föreslås höjas med totalt 1,68 miljoner euro. En motsvarande summa blev oanvänd år 2023.

Statsandelsinkomster i budgeten för år 2024 sänks med 0,8 miljoner euro till 46,2 miljoner euro.

Behoven av budgetändringar föranleds huvudsakligen av att en investering eller planerad verksamhet inte kunde genomföras i sin helhet under år 2023.

Tjänsten som biträdande stadsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt behörighetsvillkor för tjänsten som biträdande stadsdirektör och att tjänsten som biträdande stadsdirektör ledigförklaras enligt förslaget. Tjänsteinnehavare och ungdomsfullmäktiges representant deltog inte i behandlingen av ärendet.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.