Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 3.4.3023

Porvoon kaupungin tunnus.

Henkilöstöraportti 2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä henkilöstöraportin vuodelta 2022, ja lähettää sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Vuotta leimasivat koronapandemia sekä sairauspoissaolojen määrässä ja työmäärässä. Lisäksi tehtiin merkittävästi töitä hyvinvointialueen käynnistämisen ja organisaatiomuutoksen valmistelussa.

Hallinnon toimitilojen keskittäminen, Nimbustalon sisääntulokerroksen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Nimbustalon sisääntulokerroksen vuokrasopimuksen ja valtuutti toimitilajohtajan allekirjoittamaan sen, kun vuokra-alueen muutostöiden vaatima rakennuslupa on myönnetty.

Kaupungin uudet toimitilat sijoittuvat Nimbustalossa kaupungin omistamiin, talon 2–4 kerroksiin ja kattavat yhteensä 2718 htm2. Tilat saneerataan nykyaikaisiksi, muunneltaviksi ja joustaviksi toimistotiloiksi noin 180:lle Porvoon kaupungin ja Posintran työntekijälle. Tiloihin sijoitetaan kaupunkikehityksen, elinvoiman, kasvun ja oppimisen, konsernihallinnon ja liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden toimintoja. Kehitysyhtiö Posintralle saneerataan uudet toimitilat talon toiseen kerrokseen.

Nimbustalon sisääntulokerrokseen, kiinteistöyhtiö Konsvelta vuokrattaviin tiloihin, rakennetaan yhteiset asiakaspalvelu-, tapaamis- ja kokoustilat kaikille talossa työskenteleville. Suurin osa tapaamisista ja kokouksista pyritään järjestämään näissä ja neljännen kerroksen kokoussiivessä, millä pyritään rauhoittamaan kerrosten 2–3 tilat kaupungin omille työntekijöille. Palvelupiste Kompassi muuttaa Kunnantalosta pysyvästi näihin katutason vuokratiloihin.

Vuokrasopimuksen mukainen liiketilan neliövuokra 28 €/m2/kk on varmistettu ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja varmistettu, että sen on nykyisen ajankohdan ja tilan sijainnin mukainen.

Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupunkikuvatyöryhmän perustamisesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vastauksen esityksen mukaisesti. Tuuli Hirvilammi jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Ilmasto-ohjelman mittaristo 2022

Asia otettiin pois esityslistalta, ja se käsitellään kaupunginhallituksessa myöhemmin.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.