Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 4.12.2023

Porvoon kehäsymboli.

Asemakaava, Puistokatu I

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan 548 Puistokatu I.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2024–2027

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2024–2027.

Kevin Servin esitti, että hiilineutraaliustavoite siirretään vuodelle 2035. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjemerkinnän asiassa.

Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n esityksen 4.12.2023. Kaupunginhallitus evästi hankeyhtiön hankevalmistelua esityksen mukaisesti.

Talousarvion noudattamisohje vuodeksi 2024

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion noudattamisohjeen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan lisäyksen: ”Täyttölupamenettely, jossa kaikkien virkojen ja työsuhteiden täyttäminen hyväksytään kaupunginhallituksessa, otetaan käyttöön 1.1.2024. Alkuvuodesta 2024 täyttölupamenettelyä koskeva ohjeistus päivitetään. Liite päivitetään vastaamaan lisäystä.”

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Eeva Puromies esitti, että kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökseen 106 §, lukuvuoden työ- ja loma-ajat. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 10 (Blomqvist-Valtonen Elin, Eskola Vilhelmiina, Holmström Johnny, Mellin-Kranck Gia, Ryynänen Sami, Sigfrids Frida, Uski Nina, Valasti Matti, Välimäki Markku, Wiitakorpi Jorma) – 2 (Puromies Eeva, Servin Kevin) 1 tyhjä (Söderberg Johan), että kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeutta lautakunnan päätökseen.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.