Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 4.12.2023

Porvoon kehäsymboli.

Detaljplan, Parkgatan I

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå till stadsfullmäktige att stadsfullmäktige godkänner detaljplanen 548, Parkgatan I.

Klimat- och miljöprogram 2024–2027

Stadsstyrelsen beslutade föreslå att stadsfullmäktige godkänner klimat- och miljöprogrammet för åren 2024–2027.

Kevin Servin föreslog att klimatneutralitetsmålet skjuts upp till 2035. Förslaget förföll i brist på understöd. Kevin Servin lämnade en protokollsanteckning i ärendet.

Utveckling av Kokon idrottscentrum, uppföljning av planeringsläget

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna Kokonniemen liikuntakeskus Oy:s presentation 4.12.2023 för kännedom. Stadsstyrelsen gav projektbolaget anvisningar hur beredningen ska fortsätta enligt förslaget.

Anvisningar för efterlevnad av budgeten 2024

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna anvisningarna för efterlevnad av budgeten 2024.

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande tillägg: ”Dessutom beslutar stadsstyrelsen att tillståndsförfarandet ska tas i bruk 1.1.2024. Tillsättning av alla tjänster och arbetsförhållanden godkänns av stadsstyrelsen. I början av året 2024 uppdateras riktlinjerna för tillståndsförfarandet. Bilagan kommer att uppdateras.”

Uppföljning av nämndernas beslut

Eeva Puromies föreslog att stadsstyrelsen använder sin upptagningsrätt i beslut av nämnden för växande och lärande 106 §, arbets- och lovdagar för skolorna. Efter omröstning beslutade stadsstyrelsen med rösterna 10 (Blomqvist-Valtonen Elin, Eskola Vilhelmiina, Holmström Johnny, Mellin-Kranck Gia, Ryynänen Sami, Sigfrids Frida, Uski Nina, Valasti Matti, Välimäki Markku, Wiitakorpi Jorma) – 2 (Puromies Eeva, Servin Kevin) 1 blank (Söderberg Johan) att inte använda sin upptagningsrätt.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.