Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 7.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. Kaupunginhallitus hyväksyi runsaasti muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen. Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa esitystään.

Rahoitusjohtaja valtuutettiin tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarviokirjaan ennen valtuuston käsittelyä. Täydennykset, muutosesitykset ja äänestystulokset ovat erillisessä liitteessä.

Porvoon kaupungin hallintosääntö

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Porvoon kaupungin hallintosäännön. Kaupunginhallitus hyväksyi useita muutoksia kaupunginjohtajan esitykseen. Kaupunginjohtaja täydensi kokouksessa esitystään.

Edustajan nimeäminen Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.12.2022

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Johanna Aaltosen Porvoon kaupungin edustajaksi yhtymäkokoukseen.

Kaupunginhallitus antoi kokouksessa toimintaohjeet ja evästyksen yhtymäkokouksen edustajalle.

Toimielinten valinta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee elinvoimalautakuntaan ja konsernijaostoon jäsenet valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää, että valtuusto toteaa sivistyslautakunnan jäsenten toimivan 1.1.2023 alkaen kasvun ja oppimisen lautakunnan jäseninä ja että valtuusto selvyyden vuoksi toteaa rakennus- ja ympäristölautakunnan nimen muuttuneen lupa- ja valvontalautakunnaksi.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.