Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 9.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi kaupunkikehitysjohtajan virantäyttöprosessin ja haastatteli kaupunkikehitysjohtajan viran hakijoita. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto täyttää kaupunkikehitysjohtajan viran kokouksessaan 25.1.2023.

Porvoon kaupungin organisaatiota uudistetaan hyvinvointialueiden perustamisen johdosta. Uudessa 1.1.2023 voimaan tulevassa organisaatiossa on kaupunkikehitystoimiala, jolle valitaan toimialan johtajaksi kaupunkikehitysjohtaja. Kaupunkikehitysjohtajan virka on ollut sisäisesti haettavana ajalla 28.11.-13.12.2022. Kaupunkikehitysjohtajan virka täytetään siirtämällä kelpoinen ja sopiva viranhaltija tehtävään kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 24 §:n mukaisesti.

Apulaiskaupunginjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että apulaiskaupunginjohtajan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.1.2023 alkaen. Virkanimike ja muut virkasuhteen ehdot säilyvät ennallaan. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää asiasta 25.1.2023.

Porvoon kaupungin organisaatiota uudistetaan hyvinvointialueiden perustamisen johdosta. Apulaiskaupunginjohtajan virantoimitusvelvollisuutta on muutoksen yhteydessä esitetty muutettavaksi siten, että jatkossa hänen vastuulleen kuuluvat elinkeino- ja työllisyysasiat, matkailu ja tapahtumat, vapaa-aikapalvelut sekä jatkuvan oppimisen palvelut. Muilta osin virantoimitusvelvollisuus ja virkasuhteen ehdot säilyvät ennallaan ja virkanimike pysyy samana. Apulaiskaupunginjohtajan toimivaltuudet määritellään uudistetussa hallintosäännössä.

Sivistysjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että sivistysjohtajan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.1.2023 alkaen. Virkanimike ja virkasuhteen muut ehdot säilyvät ennallaan. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää asiasta 25.1.2023.

Porvoon kaupungin organisaatiota uudistetaan hyvinvointialueiden perustamisen johdosta. Sivistysjohtajan virantoimitusvelvollisuutta on muutoksen yhteydessä esitetty muutettavaksi siten, että aiemmin hänen vastuulleen kuuluvat kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut siirtyvät toiselle toimialalle. Muilta osin virantoimitusvelvollisuus ja virkasuhteen ehdot säilyvät ennallaan ja virkanimike pysyy samana. Sivistysjohtajan toimivaltuudet määritellään uudistetussa hallintosäännössä.

Gammelbackan koulu ja monitoimitalon tarveselvitys

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä täydennykset Gammelbackan vuosiluokkien 0-6 koulun ja monitoimitalon tarvekartoitukseen ja totesi tarvekartoituksen valmistuneeksi. Hankesuunnittelu aloitetaan sijoituspaikkana Gammelbacan keskusta ja tarkka paikka tarkentuu asemakaavoituksen yhteydessä.

Kaupunginhallitus totesi, että hankkeen kokonaislaajuuden tilavarauksen arvio on n. 7 000 brm2. Lähtökohtana hankesuunnittelussa on koulun ja esiopetuksen tilojen priorisointi muihin toimintoihin nähden. Hankesuunnitteluvaiheessa selvitettävinä toimintoina ovat alakoulun ja esikoulun lisäksi myös muut toiminnot, kuten muun muassa kirjasto- ja nuorisotilat, erityisesti jos pienluokkien sijoittuminen tapahtuu muuhun lokaatioon. Hankkeen kokonaislaajuuden, taloudellisen optimoinnin ja toimintojen keskinäisen tilajaon kannalta oleellista on tunnistaa tilojen yhteis- ja monikäyttöisyyden sekä joustavuuden mahdollisuudet.

Matti Valasti esitti, että esityksestä poistetaan lause: ”Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen kokonaislaajuuden tilavarauksen arvio on n. 7 000 brm2. Lähtökohtana hankesuunnittelussa on koulun ja esiopetuksen tilojen priorisointi muihin toimintoihin nähden.” Kaupunginjohtajan esitys voitti äänestyksessä Matti Valastin esityksen äänin 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) – 3 (Marianne Korpi, Marko Piirainen, Matti Valasti).

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien ilmastosovelluksen käyttöönottoa Porvoossa

Asia otetiin pois esityslistalta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen kouluruoan tutuksi tekemistä valtuutetuille

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Korjaus 11.1. klo 15.20: Otsikossa oli virhe, jonka mukaan asia koski vastausta valtuustoaloitteeseen koskien kokoustarjoilusta luopumista.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.