Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 9.1.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Tillsättande av tjänsten som stadsutvecklingsdirektör

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna för kännedom processen med tillsättande av tjänsten som stadsutvecklingsdirektör och intervjuade sökande av tjänsten. Målet är att stadsfullmäktige tillsätter tjänsten som stadsutvecklingsdirektör vid sitt möte 25.1.2023.

Borgå stads organisation reformeras med anledning av inrättandet av välfärdsområden. Den nya organisationen som träder i kraft 1.1.2023 har en sektor för stadsutveckling vars chef kommer att vara stadsutvecklingsdirektör. Tjänsten som stadsutvecklingsdirektör har varit internt ledigförklarad under tiden 28.11-13.12.2022. Tjänsten som stadsutvecklingsdirektör tillsätts genom att förflytta en behörig och lämplig tjänsteinnehavare till tjänsten enligt 24 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden.

Ändring av biträdande stadsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att biträdande stadsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet ändras fr.o.m. 1.1.2023. Tjänstebeteckningen och övriga villkor för tjänsteförhållandet förblir oförändrade. Målet är att stadsfullmäktige beslutar om ärendet 25.1.2023.

Borgå stads organisation reformeras med anledning av inrättandet av välfärdsområden. Biträdande stadsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet har i samband med ändringen föreslagits ändras så, att han i fortsättningen svarar för närings- och sysselsättningsfrågor, turism och evenemang, fritidstjänster och tjänster för livslångt lärande. I övrigt förblir tjänsteutövningsskyldigheten och villkoren för tjänsteförhållandet oförändrade och tjänstebeteckningen densamma. Biträdande stadsdirektörens befogenheter bestäms i den nya förvaltningsstadgan.

Ändring av bildningsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att bildningsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet ändras fr.o.m. 1.1.2023. Tjänstebeteckningen och övriga villkor för tjänsteförhållandet förblir oförändrade. Målet är att stadsfullmäktige beslutar om ärendet 25.1.2023.

Borgå stads organisation reformeras med anledning av inrättandet av välfärdsområden. Bildningsdirektörens tjänsteutövningsskyldighet har i samband med ändringen föreslagits ändras så, att hon i fortsättningen inte längre svarar för kultur- och fritidstjänster, vilka hon tidigare har svarat för. I övrigt förblir tjänsteutövningsskyldigheten och villkoren för tjänsteförhållandet oförändrade och tjänstebeteckningen densamma. Bildningsdirektörens befogenheter bestäms i den nya förvaltningsstadgan.

Behovsutredning för skolan och allaktivitetshuset i Gammelbacka

Stadsstyrelsen beslutade efter omröstning godkänna kompletteringar i behovsutredningen av skolan för årskurserna 0-6 i Gammelbacka och fastställde att behovsutredningen har blivit färdig. Projektplaneringen påbörjas med Gammelbacka centrum som placeringsplats och den exakta platsen preciseras i samband med detaljplaneringen.

Stadsstyrelsen slog fast att den uppskattade totala områdesreserveringen i projektet är ca 7 000 brm2. Utgångspunkten i projektplaneringen är att lokaler för skolan och förskoleundervisningen prioriteras framför andra verksamheter. Utöver lågstadieskolan och förskolan är verksamheter som utreds under projektplaneringen andra verksamheter, såsom bl.a. biblioteks- och ungdomslokaler, särskilt om småklasserna kan placeras någon annanstans. Med hänsyn till projektets totala omfattning, ekonomiska optimering och verksamheternas ömsesidiga lokalitetsfördelning är det väsentligt att identifiera möjligheterna till gemensam användning av lokaler, deras mångfunktionalitet och flexibilitet.

Matti Valasti föreslog att man tar bort följande sats: ”Stadsstyrelsen slår fast att den uppskattade totala områdesreserveringen i projektet är ca 7 000 brm2. Utgångspunkten i projektplaneringen är att lokaler för skolan och förskoleundervisningen prioriteras framför andra verksamheter”. I omröstningen vann stadsdirektörens förslag Matti Valastis förslag med rösterna 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Johnny Holmström, Bodil Lund, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Johan Söderberg, Nina Uski, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) – 3 (Marianne Korpi, Marko Piirainen, Matti Valasti).

Svar på motionen om klimatapp till Borgå

Ärendet togs bort från föredragningslistan.

Svar på fullmäktigemotionen om att göra skolmaten bekant för fullmäktigeledamöterna

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning.

Korrigering 11.1. kl. 15.20: Rubriken var felaktig då den stod att motionen gällde att avstå från mötesserveringar.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.