Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkoselvityksen periaatteita

Porvoon kaupunki käynnisti vuoden 2023 lopussa palveluverkkoselvityksen laatimisen varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluista. Tavoitteena on arvioida ja tunnistaa palveluiden tarpeiden ja tarjonnan muutokset aiempaa varhemmin ja reagoida niihin ennakoivasti.

Porvoon kaupungin tunnus.

Selvitystyölle laaditut periaatteet esiteltiin kaupunginhallitukselle helmikuussa 2024. Kaupunginhallitus on sen jälkeen pyytänyt ja saanut tarvittavat lausunnot kaupunkikehityslautakunnalta sekä kasvun ja oppimisen lautakunnalta. Myös suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulutusjaosto ovat lausuneet asiasta.

Päätösesitystä on täsmennetty ja selkiytetty. Kaupunginhallitus käsittelee periaatteita kokouksessaan 8.4.2024.

– Kaupungin toimialat ovat yhdessä valmistelleet selkeät periaatteet, jotka muistuttavat meitä kaikkia palveluverkkotyön tavoitteista. Haluamme jatkossakin tarjota laadukkaita varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluita, painottaa vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

– On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että palveluverkkoselvitys on vasta pohjustusta tulevaan. Tämän vuoden aikana työ jatkuu muun muassa nykytilan tiedon keruulla, osallistamisella, lapsivaikutusten arvioinnilla, ja työn tuloksena valmistuu vuoden lopussa palveluverkkosuunnitelma skenaarioineen. Toimeenpanopäätöksiä tehdään vasta sen jälkeen, jatkaa sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Palveluverkon selvitystyölle ehdotetut periaatteet ovat:

  1. Kasvu ja oppiminen ovat toiminnan keskiössä.
  2. Palveluverkko tukee ehyen ja yhtenäisen kasvun- ja opinpolun muodostumista.
  3. Palveluverkko muodostuu toimivista ja taloudellisista yksiköistä.
  4. Palveluverkon suunnittelu perustuu tietoon.
  5. Suomen- ja ruotsinkielisten/kieliryhmien palvelujen suunnittelussa yhtenevät perusteet.

Kaupunginvaltuustolle järjestetään toukokuussa iltakoulu palveluverkon nykytilasta ja selvityksen tilanteesta.

Palveluverkkosuunnitelma skenaarioineen hyväksytään vuoden 2024 loppuun mennessä. Tavoitteena on synkronoida suunnitelma kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaan sekä talousarvioon 2025. Palveluverkon toimeenpanopäätöksiä tehdään erikseen vuonna 2025.

Aiheesta aikaisemmin: