Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 12.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon Energia Oy:n tuloutustavoitteen muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Porvoon Energia Oy:n uudeksi tuloutustavoitteeksi muutetaan kaupungin vuoden 2022 talousarvioon 2,4 miljoonan euron osingonmaksu kaupungille. Vastaavasti vuoden 2022 talousarviosta poistetaan alkuperäinen tuloutustavoite (neljä prosenttia liikevaihdosta).

Lainan myöntäminen Porvoon Energia Oy:lle poikkeuksellisessa markkinatilanteessa

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että vuoden 2022 talousarvion antolainauksen määrärahoja korotetaan 30 000 0000 eurolla. Porvoon Energia Oy:lle myönnetään mahdollisuus lyhytaikaisen lainan nostoon maksuvalmiuden turvaamiseksi aikavälillä 1.12.2022-30.4.2023. Lainaa myönnetään tarpeen mukaan, mutta korkeintaan 30 000 000 euroa. Lainasta peritään kaupungin takaus- ja antolainauspolitiikan mukaisesti markkinaperusteinen korko. Lainan takaisinmaksuaika on korkeintaan yksi vuosi.

Lainalle ei vaadita vastavakuuksia, koska laina on lyhytaikaista, yhtiö on vakavarainen ja kaupungin täysin omistaman yhtiön omaisuus on välillisesti jo kaupungin hallussa, eikä järjestely vaaranna kaupungin kykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistään. Rahoitusjohtaja valtuutettiin vahvistamaan lainannostohetken markkinaperusteinen korko sekä tekemään lainaan liittyvät järjestelyt.

Kaupunginvaltuuston esityslista