Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.12.2023

Porvoon kehäsymboli.

Ero luottamustoimesta

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Anders Rosengrenille vapautuksen kaupunginvaltuuston jäsenen sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenen tehtävästä. Kaupunginvaltuusto valitsi Daniel Björkheimin jäseneksi ja Oscar Lökforsin varajäseneksi kasvun ja oppimisen lautakuntaan

Kaupunginjohtajan viran hoitaminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultzin virkaa tekeväksi kaupunginjohtajaksi 30.4.2024 saakka.

Asemakaava 548, Puistokatu I

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan 548 Puistokatu I.

Tommi Kanon esitti asian käsittelyn aikana, että asemakaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 44–7 (1 tyhjä) jatkaa asian käsittelyä.

Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2024–2027

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä ilmasto- ja ympäristöohjelman vuosille 2024–2027 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Kevin Servin esitti, että ilmasto-ohjelman hiilineutraalisuustavoite siirretään kansalliselle tasolle vuoteen 2035. Kaupunginhallituksen esitys voitti äänestyksessä Kevin Servinin esityksen äänin 44–7.

Jere Riikonen esitti asian käsittelyn aikana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 33–17 (1 tyhjä) jatkaa asian käsittelyä.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.