Hoppa till innehåll

Stadsfullmäktiges beslut 13.12.2023

Porvoon kehäsymboli.

Befrielse från förtroendeuppdrag

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Anders Rosengren befrielse från uppdraget som ledamot i stadsfullmäktige och ledamot i nämnden för växande och lärande. Stadsfullmäktige valde Daniel Björkheim som ledamot och Oscar Lökfors som ersättare till nämnden för växande och lärande.

Utövande av stadsdirektörens tjänst

Stadsfullmäktige beslutade enhälligt välja biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz att utöva stadsdirektörens tjänster fram till 30.4.2024.

Detaljplan 548, Parkgatan I

Stadsfullmäktige beslutade godkänna detaljplanen 548, Parkgatan I.

Under behandlingen av ärendet föreslog Tommi Kanon att ärendet återremitteras för ny beredning. Efter omröstning beslutade stadsfullmäktige fortsätta behandlingen av ärendet med rösterna 33–17 (1 nedlagd).

Klimat- och miljöprogram 2024–2027

Efter omröstning beslutade stadsfullmäktige godkänna klimat- och miljöprogrammet för åren 2024–2027 enligt stadsstyrelsens förslag.

Kevin Servin föreslog att programmets klimatneutralitetsmål flyttas till nationell nivå 2035. I omröstningen vann stadsstyrelsens förslag över Kevin Servins förslag med rösterna 44–7.

Under behandlingen av ärendet föreslog Jere Riikonen att ärendet återremitteras för ny beredning. Efter omröstning beslutade stadsfullmäktige fortsätta behandlingen av ärendet med rösterna 44–7 (1 nedlagd).

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsfullmäktige enhälligt enligt beslutsförslagen.