Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 30.3.2022

Vapautukset luottamustoimista

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Tapani Eskolalle vapautuksen kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto päätti valita Sami Ryynäsen kaupunginhallituksen jäseneksi ja Marko Piiraisen hänen varajäsenekseen kaupunginhallitukseen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Jenna Perokorvelle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja valita Marianne Korven hänen tilalleen.

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteet ja ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Tuomas Kanervalan esityksen. Kanervala esitti, että päätökseen lisätään sanat ”ottaen huomioon harrastajamäärät”. Ilkka Luusua teki muutosesityksen, jota ei kannatettu, joten se raukesi.

 1. Suunnitteluperiaatteet
 • Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisen avulla tuetaan voimakkaasti Länsirannan kehittämistä Kokonmäen vapaa-ajan, matkailun ja virkistystoimintojen kehittämisessä toiminnalliseksi kokonaisuudeksi ja alueen kytkemisessä Gammelbackan suuntaan.
 • Kokonniemen liikuntakeskukselle on muodostettava selkeä identiteetti, missä laadukas aluejulkisivu Tolkkistentien suuntaan on ensiarvoisen tärkeä. Monitoimiareenan sijainti alueella määrittää vahvasti alueidentiteetin muodostumista. Alueella tulee jatkossakin sijaitsemaan eri aikakausina rakennettuja kohteita ja paikkoja, jotka liitetään osaksi kokonaisuutta. Eri toimintojen tulee tukea toisiaan siltä osin kuin se kaupunkikuvallisesti on mahdollista.
 • Alueella tulee olla ei-kaupallista sisä- ja ulkotilaa, helposti saavutettavia matalan kynnyksen omatoimista liikuntaa tukevia sekä esteettömiä paikkoja.
 • Suhde avoimeen maisematilaan on ratkaistava huolitellusti.
 • Alueen tulee mahdollistaa myös kulttuuritarjonnan kehittäminen tarjoamalla tapahtumien järjestämiselle puitteet myös seudullisessa mittakaavassa.
 • Ilmastotyön edellytyksiä suurten liikuntapaikkarakennusten toteutuksessa tulee selvittää mm. arvioimalla puurakentamisen ja energiatehokkuuden hyötyjä pidemmällä aikavälillä.
 • Varaudutaan tarpeellisten tilavarausten tutkimiseen alueen palvelutarjonnan täydentämiseksi. Tällaisia toimintoja voivat olla esimerkiksi katettu täysimittainen tekojää tai jääpallohalli sisäkuntosali, sauna, koira-agilityrata, hiihtocrossrata, rullahiihtorata, ulkokentät mailapeleille ja koripallolle.
 • Liikenteen tulee olla sujuvaa ja turvallista kaikilla kulkuvälineillä. Kevyenliikenteen väyliä tulee kehittää niin, että alue on saavutettava kaiken ikäisille liikkujille. Alueen pysäköintikapasiteetti tulee mitoittaa riittävän korkealle suhteessa tunnistettavaan auto- ja polkupyöräpaikkatarpeeseen.
 1. Ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuudet

Laadittavassa hankesuunnitelmassa, joka koskee Kokonniemen liikuntakeskuksen ensimmäistä toteutusvaihetta, suunnitellaan seuraavat osakokonaisuudet yhtenä hankekokonaisuutena ottaen huomioon harrastajamäärät:”

 • Ulkoalueiden ehostaminen, joka käsittää ainakin uudet ulkoilureitit, laadukkaan ulkokuntosalin, leikkipuiston, beach volley -kenttiä, pienpelikenttiä, ulkoskeittipaikan perusparannuksen ja mahdollisen laajennuksen, maauimalan uudistamisen (perusparannus, pohjan ja vedenlaadun parannus ja esteettömyyden mahdollistaminen) sekä muut ydinalueen maisemointityöt.
 • Uusi jääurheiluareena (jäähalli). Korvataan nykyiset tilat ottamalla huomioon seurojen harrastustasotarpeet sekä kilpailu- ja seuraotteluiden tasovaatimukset.
 • Lämmitetty tekonurmikenttä.
 • Keskusareena (monitoimiareena), joka sisältää harjoittelu- ja kilpailutilat sisäpalloilulajien lisäksi myös yleisurheilun sisäharjoitteluun, voimisteluun ja kuntoiluun. Konserttien, messujen ja tapahtumien järjestettävyys otetaan huomioon.
 • Matalan kynnyksen harrastamisen areena, joka sisältää tilat mm. nuorille, ikääntyville ja seuratoiminnalle. Areena toteutetaan korjaamalla Kokonhalli tai rakentamalla kokonaan uudet tilat harrastamiseen. Tilojen esteettömyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Mailapelihalli

Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnitelman laatiminen ja hankeyhtiön perustaminen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen.

Linnajoen koulun pihan peruskorjauksen talousarviomuutos

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää hankkeelle 480 000 euron lisämäärärahan.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.