Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailu on ratkennut

Elo-syyskuussa 2022 järjestettiin kilpailu, jossa haettiin palveluntuottajia Länsirannan vierasvenesataman alueelle. Tarjousaikana jätettiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Wilenius Båtvarv ry sekä Telakka Porvoo Borgå. Telakka Porvoo Borgån tarjous koski koko aluetta ja Wilenius båtvarv ry:n tarjous telakkarakennuksia sekä telakkatonttia.


Asian käsittely
Mika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. Käsittelyn jatkuessa Jarmo Grönman esitti Mika Varpion kannattamana, että hanke keskeytetään.


Kaupunkikehityslautakunta päätti äänin 7 (Pynnönen, Ahola, Ijäs, Mattsson Nortamo, Metsola, Sveholm, Pauloaho) – 4 (Antman, Grönman, Laurila, Varpio), että Porvoon Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailun voittaja on tehtyjen asiantuntija-arviointien pistemäärityksen perusteella Telakka Porvoo Borgå ja alue varataan heille kahdeksi vuodeksi, jonka aikana asianosaiset viranhaltijat tekevät tarvittavat päätökset vuokraamisesta sekä rakennusten myymisestä erikseen.


Grönman jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, johon yhtyivät Varpio, Laurila ja Antman.

Gammelbackan puistokäytävän valaistusta parannetaan

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Anette Karlssonin valtuustoaloitteessaan 17.8.2022 esittämä valaistuksen parantaminen Tornipolku 5:n ja Viertotien väliselle puistokäytävälle tullaan toteuttamaan turvallisuuden lisäämiseksi.

Länsirannan Aleksinpuiston uusi ravintolarakennus sai luvan poiketa kaavamääräyksistä

Länsirannan Aleksinpuistoon suunnitellulle yksikerroksiselle puiselle ravintolarakennukselle haettiin lupaa poiketa asemakaavasta ja kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä kohteelle haetut poikkeamiset.


Asian käsittely
Silja Metsola esitti Seppo Ijäksen kannattamana, että poikkeamisia ei myönnetä.


Kaupunkikehityslautakunta päätti äänin 8 (Pynnönen, Ahola, Antman, Grönman, Laurila, Mattsson Nortamo, Sveholm, Pauloaho) – 3 (Ijäs, Metsola, Varpio) myöntää poikkeuksen.


Näillä poikkeusluvilla mahdollistetaan poikkeaminen kaavamääräyksistä rakennuksen käyttötarkoituksesta toiminnan kausiluonteisuuden osalta ja katon muodon/materiaalin osalta sekä räystään pituuden osalta. Lisäksi poikkeuslupa myönnettiin rannanpuoleisen kevyen liikenteen väylän leveyden sekä rakennuksen julkisivumateriaalin läpikuultavuuden osalta.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.