Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 13.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Anbudsförfarandet gällande gästhamnen i Västra åstranden har avgjorts

Under augusti-september 2022 arrangerades en tävling vars avsikt var att hitta serviceproducenter till gästhamnsområdet i Västra åstranden. Under anbudstiden lämnades två anbud. Anbuden lämnades av Wilenius Båtvarv ry och Telakka Porvoo Borgå. Telakka Porvoo Borgås anbud gällde hela området och Wilenius båtvarv ry:s anbud gällde varvsbyggnaderna och varvstomten.


Behandling av ärendet
Mika Varpio föreslog med understöd av Jarmo Grönman att ärendet remitteras för ny beredning. I den fortsatta behandlingen föreslog Jarmo Grönman med understöd av Mika Varpio att projektet avslutas.


Stadsutvecklingsnämnden beslutade med rösterna 7 (Pynnönen, Ahola, Ijäs, Mattsson Nortamo, Metsola, Sveholm, Pauloaho) 4 (Antman, Grönman, Laurila, Varpio) att på basis av poängsättningen som gjorts utgående från de sakkunnigas bedömningar, är vinnaren av anbudsförfarandet gällande gästhamnen vid Västra åstranden Telakka Porvoo Borgå. Området reserveras till dem för två år och under den tiden fattar behöriga tjänsteinnehavare nödvändiga beslut om arrendering samt om försäljning av byggnaderna separat.


Grönman anmälde avvikande åsikt över beslutet. Varpio, Laurila och Antman instämde.

Belysning av parkgång i Gammelbacka

Nämnden beslutade föreslå stadsstyrelsen att man, för att förbättra säkerheten, installerar belysning vid parkgången mellan Tornstigen 5 och Slingervägen i enlighet med Anette Karlssons fullmäktigemotion 17.8.2022.

Restaurangbyggnad i Alexparken, Västra åstranden fick lov att avvika från planbestämmelserna

Ansökan gäller lov för undantag från detaljplanen för en restaurangbyggnad av trä i en våning. Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna undantaget för projektet som ansökts.


Behandling av ärendet
Silja Metsola föreslog med understöd av Seppo Ijäs att undantag inte bevijas.


Stadsutvecklingsnämnden beslutade med rösterna äänin 8 (Pynnönen, Ahola, Antman, Grönman, Laurila, Mattsson Nortamo, Sveholm, Pauloaho) 3 (Ijäs, Metsola, Varpio) bevilja undantag.

Övriga ärenden

Nämndens övriga beslut var i överensstämmelse med föredragningen samt enhälliga.