Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämnden behandlar anbudsförfarandet gällande Västra åstrandens gästhamn

Borgå stad har bedömt de två anbud som kom in mot slutet av sommaren angående en gästhamn i Västra åstranden. På basis av bedömningen föreslås att vinnaren i anbudsförfarandet gällande gästhamnen i Västra åstranden i Borgå är Telakka Porvoo Borgå.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Det man sökte med anbudsförfarandet var en aktör till gästhamnen, och endast i det anbud som lämnades av Telakka Porvoo Borgå ingår verksamhet i gästhamnen, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar ärendet vid sitt möte den 13 december. Genom anbudsförfarandet sökte man serviceproducenter till gästhamnsområdet i Västra åstranden. Anbudstiden började 15.8.2022 och slutade 16.9.2022. Det kom in två anbud under anbudstiden: Telakka Porvoo Borgå och föreningen Wilenius båtvarv. Telakka Porvoo Borgås anbud gällde hela området och Wilenius båtvarv ry:s anbud varvsbyggnaderna och den tomt där varvet ligger.

– Parallellt med bedömningen har vi träffat representanter för bägge anbudsgivarna, både separat och tillsammans. Vi har diskuterat och funderat huruvida de skulle kunna verka tillsammans och komplettera varandra. Det har inte uppstått något samarbete, men det finns inget som säger att den möjligheten är utesluten efter att beslutet har fattats, konstaterar von Schoultz.

Experter vid Borgå stad bedömde anbuden utifrån följande kriterier fastställda av nämnden:
Kvalitetsfaktorer sammanlagt 80 procent.
• servicekonceptet, omfattande en lönsamhetskalkyl
• servicekonceptets kvalitet med tanke på stadsrummet
• servicekonceptets hållbarhet och miljövänlighet
• verksamhetsidkarens referenser från motsvarande affärsverksamhet
• företagets omsättning
Storleken av det arrende som erbjuds 20 procent.

På basis av bedömningen föreslår biträdande stadsdirektören att Telakka Porvoo Borgå utlyses till vinnare i anbudsförfarandet gällande gästhamnen i Västra åstranden, att området reserveras för dem för två år under vilken tid de berörda tjänsteinnehavarna fattar de beslut som behövs om arrendering samt om försäljning av byggnaderna separat.

– Det här är en chans för Borgå att få en högklassig gästhamn och projektet skulle på ett fint sätt utöka serviceutbudet på Västra åstranden. Wilenius skyddade varvsbyggnader bevaras givetvis, även om den verksamhet som försiggår där skulle komma att ändras från vinterförvar för båtar till evenemang, fortsätter von Schoultz.