Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.6.2023

Havainnekuva, jossa katunäkymä Puistokatu I -kaavan mahdolliseen toteutustapaan Näsintien puolelta.

Asemakaavoitettavilla alueilla käytetään jatkossa Viherkerroin-työkalua

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan ottaa käyttöön Viherkerroin-työkalun Porvoon kaikilla asemakaavoitettavilla alueille.

Porvoossa otetaan käyttöön Mika Varpion valtuustoaloitteessaan 22.6.2022 esittämä Viherkerroin-työkalu. Varpion aloitetta käsiteltiin viime syksyn sekä talven aikana ja käsittelyn jälkeen Porvoon kaupunkisuunnittelu tilasi taustaselvityksen Viherkerroin-työkalun käyttöönottamisesta Porvoossa.

Viherkertoimen käyttöönoton taustalla on ajatus siitä, että kaupunkivihreä on tärkeää paitsi kaupunkimaisen ympäristön viihtyisyyden lisääjänä, mutta sen avulla voidaan vastata myös ilmastonmuutoksen haasteisiin mm. hallitsemalla hulevesiä. Viherkerroin-menetelmä on maankäytön suunnitteluun sekä pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkitilaan niin sanottua kaupunki vihreää sekä vaikuttaa sen laatuun.

Puistokatu I -asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin sekä päätti asettaa Puistokatu I -asemakaavaehdotuksen nähtäville.

Puistokatu I -asemakaavaehdotus mahdollistaa noin 500–600 uuden asukkaan sijoittumisen hyvien palveluiden sekä yhteyksien äärelle Porvoon keskusta-alueelle. Lisäksi kaavahanke tukee Läntisen Mannerheiminväylän kehittymisen tulevaisuudessa Porvoon puistokaduksi.

Näsin Lidlille myönnettiin yhden vuoden pituinen suunnitteluvaraus

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan myöntää yhden vuoden pituisen suunnitteluvarauksen Lidl Suomi Ky:lle Näsin myymälän tontille.

Suunnitteluvarauksella tavoitellaan nykyisen Lidlin alueelle päivittäistavarakaupan yksikön toimivuuden parantamista sekä asuntorakentamisen mahdollistamista. Liikerakennuksen kerrosalaksi suunnitellaan 2 500–3 000 kerrosneliömetriä ja asumista alueella voisi tulevaisuudessa olla noin 9 000–15 000 kerrosneliömetriä. Asukkaina tämä tarkoittaisi noin 150–250 uutta asukasta.

Keskustan sekä saariston linja-autoliikenteelle valittiin liikennöitsijät talvikaudelle 2023–2024

Lautakunta päätti valita keskustaliikenteen toteuttajaksi kilpailutuksen voittaneen Porvoon Liikenne Oy:n ajalle 14.8.2023 – 2.6.2024 yhteenlasketulla hinnalla 1 142 044,70 euroa (alv 0 %). Saaristoon suuntautuvan liikenteen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen voittanut Ab Kaj Forsblom Oy vastaavalle ajalle hinnalla 276 500 euroa (alv 0 %).

Osa Porvoon kaupungin sisäisestä joukkoliikenteestä kilpailutettiin huhti-toukokuussa 2023 talvikauden 2023–2024 osalta. Tarjouksia pyydettiin keskustan bussilinjojen osalta neljästä eri linjasta ja tarjouksia saatiin kustakin kokonaisuudesta yksi kappale. Tarjoaja oli Porvoon Liikenne Oy, joka myös valittiin liikennöimään näitä linjoja talvikauden ajaksi.

Saaristolinjojen osalta tarjouksia saatiin myös yksi kappale. Tarjoaja oli Ab Kaj Forsblom Oy, joka valittiin toteuttamaan nykyisen kaltaista tarjontaa, joka on sovitettu koulujen alkamis- ja loppumisaikoihin.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.