Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.9.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden 2024 talousarvioehdotusta esitettiin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

Lautakunta päätti esittää kokouksessaan talousarvioehdotusta vuodelle 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin.

Asian käsittely
Esittelijän kokousasian käsittelyn alussa antama muutettu päätösehdotus: Poistetaan sivulta 5; Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Poistetaan sivulta 13; ja Epoon Kivitarha.

Käsittelyn aikana Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan lause ”Hakkuiden taso määräytyy vuosittain talousarvion tulotavoitteiden mukaisesti” talousarvion tekstiosuudesta (osiossa Kaupunki-infra, sivun 6 ensimmäisen kappaleen lopussa).
Ehdotusta kannattivat Emilia Mattsson Nortamo ja Hanna Virtanen.
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Mika Laurila teki seuraavan lisäysehdotuksen; Lisätään lause (s. 4, Maapolitiikka, 4. kappale): Kaupunki tavoittelee omilla toimillaan uusien Ara-kohteiden mahdollisimman nopeaa käynnistymistä turvaamaan asuntotuotantoa Porvoossa.
Ehdotusta kannattivat Riitta Ahola ja Hanna Virtanen.
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Riitta Ahola teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lisätään kaupunki-infran investointeihin 500 000 euroa, jolla parannetaan suunnitteluresursseja sekä tavoitellaan mm. Porvoon Energian tontin ja Tehtaanpuiston korttelin nopeampaa rakentumista.
Ehdotusta kannatti Mika Laurila.

Pehr Sveholm teki seuraavan lisäysehdotuksen; Esitän, että Tehtaanpuiston korttelin kunnallistekniikan toteuttamiseksi myönnetään 200 000 € ja Porvoon Energian tonttia varten vastaavasti 150 000 €.
Ehdotusta kannattivat Gia Mellin-Kranck, Seppo Ijäs ja Hanna Virtanen.
Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää kahden samaa asiaa koskevan lisäysesityksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: Riitta Aholan lisäysehdotus = JAA, Pehr Sveholmin lisäysehdotus = EI
Riitta Aholan lisäysehdotuksen puolesta äänesti kaksi (2); Riitta Ahola ja Mika Laurila.
Pehr Sveholmin lisäysehdotuksen puolesta äänesti kahdeksan (8); Ilpo Bergström, Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm, Mika Varpio, Hanna Virtanen, Emilia Mattsson Nortamo.
Puheenjohtaja totesi, että EI äänet voittivat Pehr Sveholmin lisäysehdotus voitti äänin kahdeksan (8) – kaksi (2).
Puheenjohtaja totesi, että voittanut ehdotus asetettiin pohjaehdotusta vastaan. Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä Pehr Sveholmin lisäysehdotuksen yksimielisesti. Käsittelyä jatkettiin.

Riitta Ahola teki seuraavan lisäysehdotuksen: Lisätään käyttötalouden puolelle 400 000 euroa joukkoliikennepalveluihin. Varmistetaan lisäyksellä laajempi palvelutarjonta mm. iltaisin ja viikonloppuisin.
Ehdotusta kannattivat Emilia Mattson Nortamo, Mika Laurila, Seppo Ijäs ja Hanna Virtanen.
Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Hanna Virtanen teki seuraavan lisäysehdotuksen; Ehdotan joukkoliikenteen kehittämiseen ja käynnistämiseen 1 000 000 koska se on se mitä sen käynnistäminen ripeästi maksaa.
Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Riitta Ahola teki seuraavan lisäysehdotuksen; Lisätään kaupunkisuunnitteluun 100 000 euroa asiantuntijapalveluiden hankintaan nopeuttamaan kaavoitushankkeita, kuten keskeisten alueiden osayleiskaavaa.
Ehdotusta kannatti Mika Laurila.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja lisäysehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Riitta Aholan tekemä lisäysehdotus EI.
Pohjaesityksen puolesta äänesti viisi (5); Jarmo Grönman, Seppo Ijäs, Gia Mellin-Kranck, Pehr Sveholm ja Emilia Mattsson Nortamo.
Riitta Aholan lisäysehdotuksen puolesta äänesti viisi (5); Riitta Ahola, Ilpo Bergström, Mika Laurila, Mika Varpio ja Hanna Virtanen.
Puheenjohtaja totesi, että äänestulos meni tasan. Puheenjohtajan äänellä JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin viisi (5) – viisi (5).

Asiasta on tiedotettu laajemmin kaupungin verkkosivuilla 14.9.2023.

Hulevesien käsittelyn ohjeistuksesta apua tulvimiseen ja kuivuuteen

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan hulevesien käsittelyä koskevan rakennustapaohjeen. Ohje on päivitetty yhteistyössä konsultin sekä kaupungin asiantuntijoiden kanssa.
Hulevesien käsittelyä koskevan rakennustapaohjeistuksen tarkistus on tullut tarpeelliseksi toisaalta sademäärien lisäännyttyä sekä myös kesäajan kuivuuteen varautumisen vuoksi. Erityisesti kasvanut sadanta ja yleistyneet rankkasateet aiheuttavat merkittäviä haasteita Porvoon infrastruktuurille. Toisaalta kesäajan kuivuus heikentää huomattavasti kaupunkipuuston elinolosuhteita.

Hulevesien luonnonmukainen käsittely tarjoaa ratkaisuja hulevesitulviin sekä kuivuuteen. Hulevesien rakennustapaohjeessa on tarjolla luontopohjaisia ratkaisuja, jotka ovat yleensä perinteisiä, edullisia sekä yksinkertaisia. Näillä toimilla hidastetaan huleveden virtausta ja imeytetään sadevettä maaperään. Tiiviimmillä rakennetuilla alueilla ratkaisut voivat olla myös rakenteellisia ja vettä viivyttäviä. Hulevesien viivytys ja imeytys ehkäisevät putkistojen ylikuormitusta ja luovat kaupunkiluonnolle paremmat elinedellytykset.

Lautakunta myönsi suunnitteluvarauksen ampumaratahallille Kokonniemeen

Lautakunta päätti myöntää Järvi Invest Oy:lle suunnitteluvarauksen, joka mahdollistaa ampumaratahallin rakentamisen Kokonniemeen osoitteeseen Lapinniementie 27. Nyt myönnetty suunnitteluvaraus on voimassa 8 kuukautta.

Järv Invest Oy on hakenut suunnitteluvarausta Lapinniementielle tavoitteenaan rakentaa Kokonniemeen ampumaratahalli. Hallin kooksi on kaavailtu noin 1300–1600 kerrosneliömetriä ja sinne sijoitettaisiin kaksi 25 metriä pitkää ampumarataa oheistiloineen. Samalla tontilla toimii nykyisin palloiluhalli ja voimassa oleva asemakaava mahdollistaa urheilutoimintaa palvelevien rakennusten sijoittamisen kyseiselle tontille. Tontilla on jäljellä riittävästi rakennusoikeutta ampumaratahallin toteuttamista varten.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.