Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 22.3.2022

Lausunto strategialuonnoksesta

Kaupunkikehityslautakunta antoi yksimielisesti kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen lausunnon strategialuonnoksesta.

Jäätelökioskien valintakriteerit vuodelle 2022

Kaupunkikehityslautakunta käytti 1.3.2022 otto-oikeuttaan kuntatekniikkapäällikön viranhaltijapäätökseen § 9, 14.2.2022, jäätelökioskipaikat 2022 – 2024. Lautakunnan evästyksen mukaan pelkkään tarjoushintaan perustuvat valintakriteerit ja vuokra-ajan pituus tuli muuttaa ja kilpailuttaa kioskipaikat uudelleen.

Lautakunta päätti asettaa jäätelökioskien valintakriteereiksi seuraavat kriteerit:

  • Suurin ensimmäisen myyntikauden sekä optiovuosien yhteenlaskettu tarjoushinta (tarjoushinta jaetaan tasasuuruisiksi vuosihinnoiksi toimintavuosille)
  • Vanhan Porvoon Gabriel Hagertin kujan jäätelökioskissa saa myydä vain artesaanijäätelöitä (käsin tehtyä, korkealaatuista ensisijaisesti tuoreista raaka-aineista)

Uusi sopimus tehdään yhdeksi myyntikaudeksi (2022), mutta kaupunki voi käyttää 2 vuoden optiota vuokra-ajan pidentämiseen, jos tarjoaja on hoitanut vuokra- ja yhteiskunnalliset velvoitteet.

Katujen päällystäminen 2022, urakoitsijan valitseminen päällystysurakkaan sekä työohjelman hyväksyminen

Kaupunkikehityslautakunta päätti, että päällystystöiden alustava työohjelma 2022 hyväksytään ja että vuoden 2022 päällystysurakoitsijaksi valitaan Peab Industri Oy:n kokonaishintaan 1 633 340,00 euroa (alv 0 %).

Muut asiat

Muutkin lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.