Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 22.3.2022

Utlåtande om utkastet till stadsstrategi

Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt ge det bifogade utlåtandet till stadsstyrelsen.

Valkriterier för glasskiosker år 2022

Stadsutvecklingsnämnden använde 1.3.2022 sin rätt att ta upp kommunteknikchefens tjänsteinnehavarbeslut 14.2.2022 (9 §), platserna för glasskiosker 2022–2024. Nämnden ansåg att valkriterierna, vilka baserade sig endast på anbudspriset, och längden på arrendetiden ska ändras och att platserna ska konkurrensutsättas på nytt.

Nämnden beslutade ställa följande valkriterier för glasskioskerna:

  • Högsta sammanräknade anbudspriset på den första försäljningssäsongen och optionsåren (anbudspriset delas så att priset är det samma för varje verksamhetsår).
  • I glasskiosken på Gabriel Hagerts gränd i gamla stan får säljas endast artesanglass (handgjord, högklassig glass i första hand av färska råvaror).

Nya avtal ingås för en försäljningssäsong (2022), men staden kan använda en option på 2 år för att förlänga arrendetiden om anbudsgivaren har skött sina förpliktelser i anslutning till arrendet och samhället.

Beläggning av gator 2022, val av entreprenör för beläggning samt godkännande av arbetsprogram

Stadsutvecklingsnämnden beslutade att det preliminära arbetsprogrammet för beläggningsarbeten för år 2022 godkänns och att som beläggningsentreprenör 2022 väljs Peab Industri Oy för totalpriset 1 633 340,00 euro (moms 0 %).

Övriga ärenden

Även de övriga nämndebesluten överensstämde med beredningen och var enhälliga.