Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 23.5.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Saaristoavustuksen periaatteet hyväksyttiin

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan kunnallisen saaristoavustuksen avustusperiaatteet, jotka astuvat voimaan 1.6.2023.

Porvoon kaupungin kaupunkikehityksen toimiala tukee saaristoalueidensa kehitystä ja yhteisöllisyyttä myöntämällä kunnallisia saaristoavustuksia. Tätä avustusta on mahdollista hakea saariston pysyvän infrastruktuurin parantamiseen sekä muihin hankkeisiin, jotka edistävät saaristossa asumista, sen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt, rekisteröidyt yhdistykset sekä erilaiset työryhmät. Porvoon saaristoalueille saaristoavustusten muodossa kohdennettavaa määrärahaa on yhteensä 50 000 euroa ja avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka toteutetaan aikavälillä 1.1.2023 – 31.5.2024.

Hopean korttelin asemakaavamuutostyö alkaa

Lautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä sopimuksen asemakaavamuutoksen käynnistämisestä Hopean korttelin alueella.

Asemakaava sijoittuu korttelin 18 tonteille 8 ja 9 Mannerheiminkadun varrelle. Suunnittelualueelle tutkitaan uusia asuin- ja liikerakennuksia. Lähtökohtana on keskustan tyhjillään olevan kiinteistön kehittäminen ja ympäristön laadun parantaminen. Maanomistajan tavoitteena on rakentaa tonteille noin 42 asunnon kokonaisuus, joka muodostuisi viisikerroksisesta kerrostalosta sekä Rihkamakadun varren kaksikerroksisista puutaloista. Sisäpihalle on suunnitteilla myös maanalainen pysäköintihalli.

Porvoon kaupungin tavoitteena on tutkia Hopean korttelin kehittämistä keskusta-asumiseen sopivana monipuolisen asumisen kohteena. Lisäksi kaupunki pyrkii vahvistamaan liike-, toimisto- tai palvelutilojen sijoittamista katutasoon keskustassa. Yksi merkittävä tavoite kaupungin suunnasta on se, että suunnitelmissa huomioidaan kiinteistöllä oleva säilytettävä rakennuskanta ja siihen liittyvät arvot sekä haasteet.

Lautakunta hyväksyi Huhtisen päiväkodin laajentamisen mahdollistavan kaavamuutoksen

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan Huhtisen päiväkodin asemakaava muutoksen (AK 560). Asemakaavamuutosehdotus ja suunnitteluaineisto olivat nähtävillä aiemmin keväällä 19.4.-3.5.2023.

Kaavamuutoksella mahdollistetaan päiväkodin tontin laajentaminen 1250 m² ja samalla nostetaan kohteen rakennusoikeutta 1800 k-m². Samoin kaavamuutoksella mahdollistetaan muutoksia päiväkodin saattoliikenteen ohjaamiseen sekä pysäköintialueen laajentamiseen.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.