Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kahta asemakaavaa

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kokouksessaan 21. maaliskuuta kahden asemakaavamuutosehdotuksen asettamista nähtäville. Toinen ehdotus koskee asuinrakentamista keskustassa Mannerheiminkadun ja Kaivokadun risteyksessä ja toinen käyttötarkoituksen muutosta liikuntatiloiksi Tarmolassa Teollisuustiellä.

Mannerheiminkadun ja Kaivokadun risteyksen havainnekuva.

Mannerheiminkadun ja Kaivokadun risteykseen asuinrakentamista

Mannerheiminkadun ja Kaivokadun risteyksessä sijaitsevan Mannerheiminkadun ns. Teboilin tontille valmistellaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi uudisrakentamista vanhan huoltamorakennuksen läheisyyteen.

Asemakaavamuutosehdotus, Kaivokatu 34–36 (asemakaava AK 552), mahdollistaisi uudisrakentamista kahden uuden asuinkerrostalon verran. Mannerheimin- ja Kaivokadun varsille on sovitettu neljä-kuusikerroksiset asuinkerrostalot, joihin voisi sijoittua 80–100 uutta asuntoa. Mannerheiminkadun katutasossa on koko rakennuksen pituudelta liikehuoneistoja, joiden kokonaislaajuus on noin 250 k-m².

Tarmolan alueelle merkittävästi liikuntatilaa

Tarmolan Teollisuustie 4 -kiinteistölle valmistellaan asemakaavaa, joka mahdollistaisi nykyisiin teollisuus- ja varastotiloihin entistä enemmän liikunta- ja hyvinvointipalveluita sekä vähäisissä määrin lisää kahvila-, ravintola- ja myymälätilaa.

Kiinteistönomistajan taholta liikkeelle lähteneen kaavamuutoksen taustalla on se, että alueella sijaitseva hallirakennus on ollut viime vuodet vajaakäytöllä ja kysyntää varastotoiminnalle ei ole ollut. Tämän lisäksi kaavamuutoksen avulla pyritään kehittämään suunnittelualueen pysäköinti- sekä liikennejärjestelyjä.

Asemakaavaehdotukset seuraavaksi nähtäville

Esitys kaupunkikehityslautakunnalle on, että molempien kaavaehdotusten materiaalit asetetaan nähtäville, lausuntoja ja muistutuksia varten. Nähtävilläolon jälkeen tavoitteena on asemakaavan valmisteleminen hyväksymiskäsittelyyn.