Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämnden behandlar två detaljplaner

Stadsutvecklingsnämnden behandlar på sitt möte den 21 mars framläggandet av två förslag till detaljplaneändringar. Det ena planförslaget gäller bostadsbyggande i centrum vid korsningen av Mannerheimgatan och Brunnsgatan, och det andra gäller ändring av användningsändamål till idrottslokaler på Industrivägen i Östermalm.

Mannerheiminkadun ja Kaivokadun risteyksen havainnekuva.

Bostadsbyggande vid korsningen av Mannerheimgatan och Brunnsgatan

För den s.k. Teboiltomten vid korsningen av Mannerheimgatan och Brunnsgatan bereds en detaljplaneändring som skulle möjliggöra nybyggande i närheten av den gamla servicestationen.

Förslaget till detaljplaneändring för Brunnsgatan 34–36 (detaljplan DP 552) skulle möjliggöra byggande av två nya flervåningshus. Vid Mannerheimgatan och Brunnsgatan planeras flervåningshus i fyra till sex våningar, i vilka kunde finnas 80–100 nya bostäder. Vid Mannerheimgatan skulle finnas affärslokaler på gatunivå i hela byggnaden. Affärslokalernas totala yta skulle vara cirka 250 m²-vy.

Mera idrottslokaler i Östermalm

För fastigheten på Industrivägen 4 i Östermalm bereds en detaljplan som skulle möjliggöra ännu mera idrotts- och välfärdstjänster i de nuvarande industri- och lagerlokalerna, samt i mindre mån även mera kafé-, restaurang- och affärslokaler.

Fastighetsägaren har tagit initiativ till planändringen för att hallbyggnaden i området inte har utnyttjats fullt de senaste åren och det har inte funnits efterfrågan på lagerverksamhet. Dessutom försöker man med planändringen utveckla parkerings- och trafikarrangemang i planeringsområdet.

Till nästa läggs detaljplaneförslagen fram

Förslaget till stadsutvecklingsnämnden är att materialen för båda detaljplaneförslagen läggs fram till påseende för utlåtanden och anmärkningar. Efter att planerna har varit framlagda är målet att bereda dem till behandling för godkännande.