Siirry sisältöön

Kestävän talouden ohjelma tasapainottaa Porvoon taloutta

Tiedote on päivitetty 12.5.2020 klo 14.15 (päätöksenteon aikataulu)

Tiedote on päivitetty 12.5.2020 klo 14.15 (päätöksenteon aikataulu)

Porvoon kaupungin talous on ajautumassa syvään taloudelliseen kriisiin kevään 2020 aikana koronapandemian vuoksi. Viranhaltijajohto ja toimialojen asiantuntijat ovat valmistelleet luonnoksen kestävän talouden ohjelmaksi vuosille 2020–2026. Ohjelma sopeuttaa kaupungin palveluita, rakenteita ja investointeja koronakriisin jälkeiseen aikaan.

– Talous on saatava tasapainoon, jotta valintojen ja päätöksenteon mahdollisuudet säilyvät omissa käsissämme myös tulevaisuudessa. Sopeuttaminen on vaikeaa, mutta jostain on myös tingittävä, jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta, painottaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

–  Sopeuttaminen vaatii monenlaisia toimenpiteitä kaikilta kaupungin toimialoilta, kuten rakenteellisia menosäästöjä, henkilöstösäästöjä, tulojen lisäyksiä, investointien karsimista ja lykkäyksiä tai veroprosenttien nostamista.

Kestävän talouden ohjelma etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 25. toukokuuta, ja valtuuston on tarkoitus tehdä päätös ohjelmasta 11. kesäkuuta.

Sopeuttamistarve on syntynyt jo ennen koronaa

– Tämän hetken arvioiden mukaan koronakriisi heikentää kaupungin taloutta noin 15–20 miljoonalla eurolla tänä vuonna. Ensi vuonna kasvavat erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset, ja verotulojen kertymä jäänee odotetusta. Maan hallitus on kevään kehysriihessä lupautunut tukemaan kuntia taloudellisesti, mutta valtion tuen määrä ei kata läheskään koko sopeutustarvetta, rahoitusjohtaja Henrik Rainio toteaa.

Kaupungilla taloudessa oli jo ennen koronvirusepidemiaa noin 10 miljoonan euron rakenteellinen sopeutustarve. Talous on viime vuosina ollut tasapainossa pitkälti suotuisasta suhdanteesta johtuvan poikkeuksellisten suuren yhteisöverotuoton vuoksi.

– Rakenteellisten sopeutusvaihtoehtojen kartoitus aloitettiin jo alkuvuodesta ennen koronapandemiaa. Viime viikkoina tätä kartoitusta on laajennettu ja syvennetty, jotta löydetään sopivat lääkkeet talouden tasapainottamiseksi, Rainio jatkaa. 

Suurilla toimialoilla on luonnollisesti suurimmat sopeuttamismahdollisuudet. Toisaalta vertailussa muihin kuntiin Porvoon sivistystoimen kustannukset ovat suhteellisen korkeat, kun taas tarvevakioitujen sote-menojen vertailussa Porvoo on keskimääräistä tehokkaampi.

Velka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina

Kaupungin velkamäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina mm. mittavien päiväkoti- ja kouluinvestointien vuoksi. Viime vuoden lopussa kaupungilla oli lainaa noin 172 miljoonaa euroa, kun vielä vuonna 2015 lainakanta oli noin 115 miljoonaa euroa.

– Talouden sopeuttaminen velkaantumalla ei ole pitkällä tähtäimellä järkevä ratkaisu, vaan se siirtää ongelmia tuleville sukupolville ratkaistavaksi, Jukka-Pekka Ujula toteaa.

– On myös muistettava, että meillä on edessä myös muita suuria haasteita, kuten syntyvyyden aleneminen ja väestön ikääntyminen. Sote-uudistus tai Uudenmaan erillisratkaisu mullistaisivat kaupungin palvelutuotannon sekä rahoituksen. Uudistus vähentäisi kaupungin verorahoitusta merkittävästi, ja tulevat investoinnit pitäisi toteuttaa pienemmällä rahoituspohjalla. Maan hallitus näyttää myös jatkavan kuntien tehtävien lisäämistä, ja esimerkiksi oppivelvollisuusiän pidentäminen ja uusi hoitajamitoitus ovat edelleen valmistelussa.

– Meidän on varmistettava, että kaupunki voi kasvaa ja kehittyä kaikista näistä haasteista huolimatta. Tarvitaan myös panostuksia kaupunkiympäristön ja vetovoiman kehittämiseen, uudenlaisia palveluja, digitalisaation hyödyntämistä sekä kasvua tukevia investointeja. 

Tutustu luonnokseen kestävän talouden ohjelmaksi vuosille 2020–2026 ja kerro mielipiteesi ohjelmasta. Palautetta voi antaa verkkolomakkeella 19. toukokuuta asti. Palaute esitellään kaupunginhallitukselle ohjelman käsittelyn yhteydessä.

Kestävän talouden ohjelma 2020-2026Päivitetty 5.5.2020 klo 12.30

Kerro mielipiteesi kestävän talouden ohjelmasta.  Lomake suljettu.

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
Puh. 019 520 2200
jukka-pekka.ujula@porvoo.fi

Rahoitusjohtaja Henrik Rainio
Puh. 040 593 6057
henrik.rainio@porvoo.fi