Siirry sisältöön

Kestävän työmatkaliikkumisen hankkeesta ensimmäiset tulokset

Viime syksynä käynnistyneessä työ- ja työasiamatkojen liikkumisen ohjaukseen tähtäävässä Kestävästi töihin -hankkeessa on saavutettu ensimmäiset tulokset. Kuudelle mukana olevalle organisaatiolle tehtiin lokakuussa liikkumiskysely, johon saatiin noin 350 vastausta. Kyselyyn vastanneista valtaosa eli 74 prosenttia ilmoitti asuinkunnakseen Porvoon. 

Koronan vaikutukset näkyvät myös työmatkaliikkumisessa  

– Kyselyn avulla selvitettiin mukana olevien organisaatioiden keskeiset liikkumisen tunnusluvut sekä työntekijöiden havainnot ja toiveet kestävän liikkumisen mahdollisuuksia parantavista toimenpiteistä, kertoo Porvoon kaupungin liikenneinsinööri Antti Rahiala. 

– Kyselyn tuloksista ilmenee, että ennen korona-aikaa noin puolet työ- ja työasiamatkoista tehtiin henkilöautolla niin, että kuljettajan lisäksi autossa ei ole muita matkustajia. Tämä osuus on korona-ajan myötä pienentynyt noin kymmenen prosenttia. Etätyön osuus ennen koronaa oli ainoastaan viisi prosenttia ja nyt se on lähes viisinkertainen, toteaa Rahiala. 

Autoilun jälkeen suurimman osuuden kulkutapajakaumasta muodostavat pyöräily ja kävely. Korona-aikana pyöräilyn ja kävelyn osuus työ- ja työasiamatkoilla on kuitenkin pienentynyt hieman. Sama pätee kimppakyyteihin ja julkisen liikenteen käyttöön.  

Mahdollisuus lisätä hyvinvointia ja jättää positiivinen jälki ympäristöön 

Liikkumiskyselyn tuloksia päästään hyödyntämään jo tammikuussa, kun organisaatiot kokoontuvat virtuaaliseen työpajaan pohtimaan jo nykyisin käytössä olevia hyviä käytänteitä ja ideoimaan omia liikkumissuunnitelmiaan. 

– Kyselyn mukaan kodin ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuvia päästöjä olisi mahdollista pienentää noin kolmanneksella siirtymällä kestäviin liikkumismuotoihin. Tämä tarkoittaa samalla myös lisääntynyttä hyvinvointia. On selvää, että hankkeelle on kysyntää, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta. 

Hankkeen tavoitteena on luoda työntekijöiden hyvinvointia edistäviä liikkumiskäytäntöjä porvoolaisille työpaikoille, parantaa kestävien kulkumuotojen käytön mahdollisuuksia, edistää joustavampien työskentelykäytäntöjen käyttöönottoa sekä vähentää työ- ja työasiamatkoista aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. 

Kestävästi töihin -hanketta koordinoi Porvoon kaupunki yhteistyössä kehitysyhtiö Posintran ja konsulttiyritys Sitowise Oy:n kanssa. Hanke päättyy marraskuussa 2021 ja sitä rahoittaa Ympäristöministeriö. Hankkeessa ovat mukana Porvoon kaupungin ja Posintran lisäksi ABB:n Porvoon yksikkö, Nordean Porvoon henkilöstö, Porvoon Energia ja Varuboden Oslan koko Porvoon alueen henkilöstö. 

Lisätietoja 

liikenneinsinööri Antti Rahiala 
puh. 040 193 1426 
antti.rahiala@porvoo.fi  

kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta  
puh. 040 676 1479 
sanna.paivarinta@porvoo.fi