Hoppa till innehåll

Första resultaten av projektet för hållbara arbetsresor

Första resultaten av projektet Hållbart till jobbet, med vilket styrs arbets- och tjänsteresor, har fåtts. Projektet inleddes i höstas. I oktober gjordes en enkät om färdsätt för de sex organisationer som deltar i projektet. Det kom cirka 350 svar på enkäten. Största delen av dem som svarade (74 %) bor i Borgå.

Första resultaten av projektet Hållbart till jobbet, med vilket styrs arbets- och tjänsteresor, har fåtts. Projektet inleddes i höstas. I oktober gjordes en enkät om färdsätt för de sex organisationer som deltar i projektet. Det kom cirka 350 svar på enkäten. Största delen av dem som svarade (74 %) bor i Borgå.

Coronan syns även i arbetsresor 

– Med enkäten utreddes de centrala nyckeltalen för färdsätten samt de anställdas iakttagelser och önskemål i fråga om åtgärder för att förbättra möjligheterna till hållbara färdsätt, berättar trafikingenjör Antti Rahiala från Borgå stad. 

– Svaren visar att före coronan gjordes cirka hälften av arbets- och tjänsteresorna med personbilar så att föraren är ensam i bilen. Denna andel har minskat med cirka tio procent till följd av coronan. Andelen distansarbete före coronan var endast fem procent, medan andelen nu är nästan fem gånger större. 

Det vanligaste sättet att röra sig är att köra bil, därefter kommer att promenera eller cykla. Under coronatiden har andelen gång och cykling på arbets- och tjänsteresor dock minskat en aning. Det samma gäller för samåkning och kollektivtrafik.

Möjlighet att öka välbefinnandet och lämna ett positivt spår i miljön 

Resultatet av enkäten om färdsätt kan utnyttjas redan i januari, då organisationerna samlas i en virtuell workshop för att fundera på nuvarande god praxis och skapa idéer för egna färdsättsplaner. 

– Enligt enkäten kan utsläppen från resorna mellan hemmet och arbetsplatsen minskas med cirka en tredjedel genom att börja använda hållbara färdsätt. Detta betyder också bättre välbefinnande. Det är klart att det finns efterfrågan på projektet, berättar expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta från Borgå stad. 

Målet för projektet är att skapa färdsätt som främjar välbefinnandet på arbetsplatserna i Borgå, att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt, att främja ibruktagandet av mer flexibla arbetssätt och att minska utsläppen av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor. 

Projektet Hållbart till jobbet koordineras av Borgå stad i samarbete med utvecklingsbolaget Posintra och konsultföretaget Sitowise Oy. Projektet slutar i november 2021. Projektet finansieras av miljöministeriet. I projektet deltar utöver Borgå stad och Posintra också ABB:s enhet i Borgå, Nordeas personal i Borgå, Borgå Energi och Varuboden Oslas hela personal i Borgå. 

Ytterligare information 

trafikingenjör Antti Rahiala 
tfn 040 193 1426 
antti.rahiala@borga.fi  

expert på hållbar utveckling Sanna Päivärinta  
tfn 040 676 1479 
sanna.paivarinta@borga.fi