Siirry sisältöön

Kokonniemen liikuntakeskuksen esiselvitysvaihe valmistuu

Keväällä aloitettu Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelman laatiminen kestää vuoden loppuun. Kehittämistyöllä haetaan ratkaisuja alueen kehittämiseksi. Suunnitelman laatimisen esiselvitysvaihe ollaan saamassa päätökseen.

Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämistyön tueksi toteutettiin keväällä kyselyitä. Avoimen kyselyn lisäksi konsultti lähetti erillisen kyselyn urheiluseuroille.

– Saimme ilahduttavan paljon vastauksia, jotka avarsivat näkemystämme Kokonniemen liikuntakeskuksen alueen haasteista ja mahdollisuuksista, kertoo kaupunkikehitysasiantuntija Mika Korhonen Realidea Oy:stä.

Avoimeen kyselyyn saatiin 74 vastausta. Kehitettävinä asioina esille nousi erityisesti alueen jäsentymättömyys, liikenteelliset ongelmat, rakennusten ikääntymisestä aiheutuvat haasteet sekä eri kohderyhmien epätasa-arvoinen palvelutaso. Näiden haasteiden lisäksi kyselyvastauksissa esitettiin monia kiinnostavia ajatuksia ongelmien ratkaisemiseksi sekä ehdotuksia uusista toiminnoista ja palveluista.

Kysely lähetettiin yli 130:lle urheiluseuran tai muun vastaavanlaisen toimijan edustajalle. Vastauksia saatiin 23.
– Seuroille suunnatun kyselyn kautta saatiin näkemyksiä monipuolisesti eri lajien tahoilta. Vastaukset tarkensivat käsitystämme tarpeista ja erityisvaatimuksista eri lajien osalta.

Käynnistyvän konseptikehitystyön yhteydessä tutkimme kyselyillä saatujen ideoiden sovellettavuutta alueelle. Olemme kiitollisia saamistamme vastauksista, Korhonen toteaa.
Kesän aikana lähtötietojen täydentäminen jatkuu muutamilla haastatteluilla, minkä jälkeen jo koostettu lähtötietoanalyysi on viimeisteltävissä. Syksyllä työ jatkuu varsinaisella kiinteistö- ja konseptikehitystyövaiheella. Työn on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.