Hoppa till innehåll

Preliminära utredningar för Kokon idrottscentrum blir färdiga

Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum, som inleddes på våren, fortsätter till slutet av året. Avsikten med utvecklingsarbetet är att hitta lösningar för utveckling av området. De preliminära utredningarna börjar bli färdiga.

På våren gjordes enkäter till stöd för utvecklingen av Kokon idrottscentrum. I tillägg till den öppna enkäten skickade konsulten en separat enkät till idrottsföreningar.

– Vi fick glädjande många svar som vidgade vår syn på utmaningarna och möjligheterna i Kokon idrottscentrum, berättar stadsutvecklingsexpert Mika Korhonen från Realidea Oy.

Det kom 74 svar på den öppna enkäten. Frågor som enligt svaren ska utvecklas är speciellt det ostrukturerade området, trafikproblemen, utmaningarna på grund av de gamla byggnaderna och den ojämlika servicenivån för olika målgrupper. Dessutom framfördes många intressanta tankar om hur problemen kan lösas och förslag till nya verksamheter och tjänster.

Enkäten skickades till över 130 representanter för idrottsföreningar eller motsvarande aktörer. Det kom 23 svar på denna enkät.

– Med enkäten till föreningarna fick vi mångsidiga synpunkter från olika grenar. Svaren preciserade vår uppfattning om de behov och specialkrav olika grenar har. I samband med konceptutvecklingsarbetet som inleds undersöker vi hur idéerna som kom fram i enkäten kan anpassas i området. Vi är tacksamma för svaren, konstaterar Korhonen.

Under sommaren kompletterar vi utgångsuppgifterna ännu med några intervjuer, och efter det kan analysen om utgångsuppgifterna färdigställas. På hösten fortsätter arbetet med den egentliga fastighets- och konceptutvecklingen. Avsikten är att arbetet blir färdigt före slutet av 2020.