Siirry sisältöön

Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptikehitys käynnistyi

Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Työ kestää koko vuoden, ja sillä haetaan ratkaisuja alueen haasteisiin sekä tukea jatkokehittämiselle. Suunnitelma koskee Jääkiekkotien–Lapinniementien varsille sijoittuvaa liikuntapalvelujen keskittymää.

Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Työ kestää koko vuoden, ja sillä haetaan ratkaisuja alueen haasteisiin sekä tukea jatkokehittämiselle. Suunnitelma koskee Jääkiekkotien–Lapinniementien varsille sijoittuvaa liikuntapalvelujen keskittymää.

– Kokonniemi on upea alue keskellä Porvoota, ja sen urheiluhallit ja ulkoilumetsät ovat nykyisinkin suosittuja liikunta- ja ulkoilupaikkoja. Alueella on vielä paljon kehittämispotentiaalia sekä asukkaiden hyvinvoinnin että Porvoon kaupungin vetovoiman lisäämisen näkökulmasta, taustoittaa kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Tavoitteena on parantaa porvoolaisten mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään omatoimiseen ja ohjattuun liikuntaan kaupunkistrategian ja liikuntaohjelman mukaisesti. 

Selvitys uuden monitoimiareenan toteuttamismahdollisuuksista

Kokonniemen liikuntakeskuksen rakennuskannan korjausvelka on ylläpidosta huolimatta kasvanut suurehkoksi. Lisäksi on ollut tarvetta uusille nykyisiä palveluja täydentäville toiminnoille.

– Alueen kehittämistä pitää tutkia kokonaisvaltaisesti, ja samalla selvitämme myös uuden monitoimiareenan toteutusmahdollisuuksia ja toiminnallisen konseptin liiketaloudellista ratkaisumallia. Monitoimiareena voisi tukea myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja ja tapahtumia, Mollgren selvittää.

– Monitoimiareena on kuitenkin suuri ja kallis investointi, ja sen toteuttaminen edellyttäisi todennäköisesti ulkopuolista rahoitusta ja kumppaneita.

Kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelman laatiminen on jo käynnistynyt, ja parhaillaan on käynnissä lähtötietoaineistojen kerääminen. Työ edellyttää laajaa yhteistyötä, ja siihen osallistuu kaupungin asiantuntijoita niin konsernijohdosta, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista, liikuntapalveluista, toimitilajohdosta, kaupunkisuunnittelusta kuin kuntatekniikastakin. Hankkeessa on mukana ulkopuolinen kiinteistö- ja konseptikehittämisen asiantuntija, Realidea Oy ja Arkkitehdit Soini & Horto Oy. 

Haastatteluita ja kyselyitä

– Työhön osallistetaan alueen toimijat sekä muita tärkeitä sidosryhmiä kuten urheiluseurojen edustajia. Toivomme, että monet eri tahot kertovat mielipiteensä ja saamme aikaan laajan keskustelun alueen tulevaisuudesta, Dan Mollgren kertoo

Realidea Oy:n asiantuntijat haastattelevat lähikuukausina sekä alueen toimijoita että alueen tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittamisessa tärkeitä yhteistyötahoja. Kevään aikana ollaan yhteydessä mm. liikuntatoimijoihin ja syksyllä haastatellaan mahdollisia toteuttajia ja rahoittajia.

Työssä hyödynnetään myös Porvoon liikuntaohjelman valmistelun yhteydessä syntyneitä materiaaleja, joiden työstämiseen on osallistunut laaja joukko alueen asukkaita, urheiluseuroja sekä kaupungin asiantuntijoita ja valtuutettuja.  

– Avaamme huhtikuussa lisäksi avoimen kyselyn, jota kautta kuka tahansa voi osallistua työhön lähettämällä omia Kokonniemen alueeseen tai yleisesti seudun liikunta- ja tapahtumapalveluihin liittyviä kommenttejaan kehitystyön tueksi, kertoo kiinteistökehityspäällikkö Saku Järvinen Realidea Oy:stä.

Lisätietoja:

Kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren
puh. 040 623 2614
dan.mollgren@porvoo.fi

Taustatietoa yhteistyökumppanin valinnasta

Porvoon kaupunginhallitus päätti kesäkuussa käynnistää Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämisen ja varasi hankkeelle määrärahan vuosille 2019–2020. Samalla päätettiin hankkia ulkopuolinen kiinteistö- ja konseptikehittämisen osaaja kumppaniksi kartoittamaan urheilupuistoon kohdistuvat tarpeet, kuvaamaan alueen mahdollisuudet ja haasteet, laatimaan kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelman sekä tekemään tarvittavat taloudellisuustarkastelut. Hankkeen koordinointivastuu annettiin kaupunkisuunnittelulle.

Yhteistyökumppanin haku kilpailutettiin. Kilpailutuksen voitti Realidea Oy, joka käyttää aluesuunnittelussa Arkkitehdit Soini & Horto Oy:tä. Hankintapäätöksen perusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailussa laadun painoarvo oli 70 prosenttia ja hinnan 30 prosenttia.  

Realidea Oy on riippumaton suomalainen kiinteistöalan asiantuntijayritys. Yritys tarjoaa kiinteistö-, hanke- ja konseptikehityspalveluita sekä vuokraustoiminnan ja kauppakeskusjohtamisen ratkaisuja.

Arkkitehdit Soini & Horto Oy:n on yksi alan suurimmista toimijoista Suomessa. Toimiston osaamiseen kuuluvat asunto-, hotelli- ja liikekiinteistöjen ohella maankäytön suunnittelu ja kaavoitusosaaminen.