Hoppa till innehåll

Konceptutvecklingen för Kokon idrottscentrum inleddes

Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum har inletts. Arbetet pågår hela året och målet är att hitta lösningar till utmaningarna i området och stöd för den fortsatta utvecklingen. Planen gäller idrottstjänsterna som finns längs med Ishockeyvägen och Lappnäsvägen.


Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum har inletts. Arbetet pågår hela året och målet är att hitta lösningar till utmaningarna i området och stöd för den fortsatta utvecklingen. Planen gäller idrottstjänsterna som finns längs med Ishockeyvägen och Lappnäsvägen.

– Kokon är ett fantastiskt området mitt i Borgå, och idrottshallarna och friluftsskogen i området är redan nu populära motions- och friluftsställen. Det finns mycket potential att utveckla området med tanke på invånarnas välmående och Borgå stads dragningskraft, konstaterar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Målet är att enligt stadsstrategin och idrottsprogrammet förbättra borgåbornas möjligheter till självständig och ledd motion som främjar hälsa och välmående. 

Utredning om möjligheterna att bygga en ny allaktivitetsarena

Trots underhållet har renoveringsskulden för byggbeståndet i Kokon idrottscentrum blivit rätt så stor. Dessutom har det funnits behov av nya verksamheter som kompletterar de nuvarande tjänsterna.

– Utvecklingen av området ska undersökas som en helhet och samtidigt utreder vi också möjligheterna att bygga en ny allaktivitetsarena och den företagsekonomiska lösningsmodellen för konceptet. Allaktivitetsarenan kunde stöda också kultur- och fritidstjänsterna och evenemangen, berättar Mollgren.

– En allaktivitetsarena är dock en stor och dyr investering och byggandet av arenan skulle sannolikt förutsätta utomstående finansiering och partner.

Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen har redan inletts och som bäst samlas utgångsuppgifter. Arbetet kräver omfattande samarbete, och i arbetet deltar stadens experter från koncernledningen, kultur- och fritidstjänsterna, idrottstjänsterna, lokalitetsledningen, stadsplaneringen och kommuntekniken. I projektet deltar också utomstående experter på fastighets- och konceptutveckling, Realidea Oy och Arkkitehdit Soini & Horto Oy. 

Intervjuer och enkäter

– Områdets aktörer och andra viktiga intressegrupper, så som representanter för idrottsföreningar, deltar i arbetet. Vi önskar att många olika aktörer berättar sin åsikt och att vi får en livlig diskussion om områdets framtid, säger Dan Mollgren.

Realia Oy:s experter intervjuar under de närmaste månaderna aktörerna i området och sådana samarbetspartner som är viktiga för kartläggning av behoven och möjligheterna i området. Under våren kontaktas bland annat idrottsaktörer och på hösten intervjuas eventuella byggare och finansiärer.

I arbetet utnyttjas också materialet från beredning av idrottsprogrammet. I beredningen av materialet deltog invånare i området, idrottsföreningar och stadens experter och fullmäktigeledamöter.  

– I april publicerar vi också en öppen enkät, och genom att besvara den kan vem som helst delta i arbetet genom att skicka kommentarer om Kokonområdet eller idrotts- och evenemangstjänsterna i regionen, berättar Realidea Oy:s fastighetsutvecklingschef Saku Järvinen.

Ytterligare uppgifter:

stadsplaneringschef Dan Mollgren
tfn. 040 623 2614
dan.mollgren@porvoo.fi

Bakgrundsinformation om valet av samarbetspartner

Stadsstyrelsen i Borgå beslutade i juni att utvecklingen av Kokon idrottscentrum inleds och reserverade ett anslag för projektet för åren 2019 – 2020. Samtidigt beslutades att en utomstående expert på fastighets- och konceptutveckling ska kartlägga behoven i idrottsparken, utreda möjligheterna och utmaningarna i området, utarbeta en fastighets- och konceptutvecklingsplan och göra de finansiella beräkningar som behövs. Stadsplaneringen svarar för koordinering av projektet.

Valet av samarbetspartner konkurrensutsattes. Realidea Oy vann konkurrensutsättningen och använder Arkkitehdit Soini & Horto Oy för områdesplaneringen. Beslutet om upphandling gjordes på grund av den totalekonomiska förmånligheten. Vid jämförelsen utgjorde kvaliteten 70 % och priset 30 %.  

Realidea Oy är ett obundet finskt expertföretag inom fastighetsbranschen. Företaget erbjuder tjänster inom fastighets-, projekt- och konceptutveckling samt lösningar till uthyrningsverksamhet och ledning av köpcentrum.

Arkkitehdit Soini & Horto Oy är en av Finlands största aktörer inom branschen. Den sköter bostads-, hotell- och affärsfastigheter samt planering av markanvändning och planläggning.