Siirry sisältöön

Koulut alkavat tiistaina – yhdessä tehdään koulusta mukava ja turvallinen paikka kaikille

Kouluvuosi alkaa Porvoossa tiistaina 15. elokuuta 2023. Tänä lukuvuonna painotetaan erityisesti monilukutaitoa. Myös yhteisöllisyyden vahvistaminen kouluissa on tärkeässä roolissa koronavuosien jälkeen.

Monilukutaitoa harjoitellaan osana jokaista oppiainetta kouluissa ja on yksi opetussuunnitelman seitsemästä laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. Monilukutaidon alle kuuluu kaikki lukutaidot, perinteisestä visuaaliseen. Monilukutaitoa tarvitaan nykypäivän erilaisten monimediaisten tekstien lukemisessa ja tulkinnassa.

Tänä lukuvuotena kiinnitetään myös erityistä huomiota 1.–2. luokkien oppilaiden lukemisen tukemiseen ja lukemaan innostamiseen. Niin sanotulla lukutakuulla tavoitellaan, että jokaisella kolmannelle vuosiluokalle siirtyvällä oppilaalla olisi mahdollisimman sujuva mekaaninen lukutaito.

– Perinteinen lukutaito muodostaa perustan lasten ja nuorten tulevalle opinpolulle sekä osallisuuteen yhteiskunnassa. Panostammekin paikallisesti erityisesti alkuopetuksen lukutaidon opetukseen muun muassa vahvistamalla resursseja. Lisäksi kannustamme kouluja huomioimaan entistä vahvemmin monilukutaidon opetusta osana eri oppiaineita, toteaa perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen.

Yhteisöllisyys vaikuttaa kaikkien jaksamiseen ja hyvinvointiin

Porvoon kaupunki haluaa jatkossakin panostaa toimintakulttuuriin, jossa koti ja koulu tekevät hyvää yhteistyötä. Kouluissa kaikki pääsevät mukaan, jokaista kuullaan ja arvostetaan omana itsenään. Kokemus hyvään yhteisöön kuulumisesta vaikuttaa merkittävällä tavalla jaksamiseen ja hyvinvointiin.

– Puhumme toisillemme arvostavasti ja ystävällisesti, ja toimimme tällä tavalla hyvänä esimerkkinä lapsille ja nuorille, havainnollistaa perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Rikard Lindström.

Turvallinen koulutie on yhteinen asia

Porvoon peruskouluissa on noin 5 516 oppilasta. Tänä vuonna ensimmäisen luokan aloittaa 530 oppilasta, joista 343 suomenkielisessä ja 187 ruotsinkielisessä opetuksessa.

– Koulujen alku tuo liikenteeseen paljon nuoria jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Erityisesti teiden ylittäminen tuo mukanaan vaaroja. Meidän kaikkien on huolehtiva siitä, että lapsilla ja nuorilla on turvallinen koulutie, muistuttaa sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Myös Mannerheimin lastensuojeluyhdistys on mukana turvaamassa oppilaiden koulutietä. Vapaaehtoiset koulutien turvaajat päivystävät heijastinliivit yllään koulujen läheisyydessä oppilaiden saapuessa kouluun. Ilmoittaudu mukaan: https://uudenmaanpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/koulutien-turvaajaksi/

Matkakortit jaetaan ensimmäisenä koulupäivänä

Oppilaat, joille on myönnetty koulukuljetus, saavat ensimmäisenä koulupäivänä 15.8. matkustaa kouluun ilman matkakortteja. Matkakortit jaetaan kouluissa ensimmäisen koulupäivän aikana. Lisätietoja kuljetuksista löytyy Wilmasta.